Onderwijscontroller moet voldoen aan nieuwe regels OCW

Het ministerie van OCW komt met strengere regels voor verantwoording van aanpak en kwaliteit. Onderwijsinstellingen moeten hieraan spoedig gaan voldoen, met als gevolg dat ook de onderwijscontroller zich aan andere regels zal moeten gaan houden.

OCW eist toekomstparagraaf

In een melding vooraf over de gevolgen van de nieuwe regels geeft OCW het volgende aan: “Om uitvoering te geven aan de beleidsbeslissingen uit de brief ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’ is een aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in voorbereiding, die de opname in het jaarverslag regelt van een zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ ook wel ’toekomstparagraaf’ genoemd. Hierin rapporteert het bestuur over het voorgenomen financiële beleid en de verwachte resultaten over de drie jaren, volgend op het verslagjaar.”

“Deze rapportage bestaat uit een set gegevens en een daarbij behorende toelichting die ook de naleving van de gehanteerde governance code en een rapportage over het risico-management omvat. Het voornemen is om per onderwijssector te komen tot een nadere praktische uitwerking en daartoe vindt nog overleg plaats met de betreffende branche-organisaties. Daarbij wordt ook gewerkt aan een standaard model, waarop eenduidig is aangegeven welke gegevens het precies betreft. Zodra het overleg is afgerond, wordt u op de hoogte gesteld van deze aanpassing, die vanaf het verslagjaar 2013 onderdeel zal moeten gaan uitmaken van het verslagjaar.”

Meer weten?

Tijdens de 4-daagse cursus ‘onderwijscontroller’ zullen de hoofddocent en de praktijkdocenten handvatten bieden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor andere vraagstukken en uitdagingen van de hedendaagse onderwijscontroller.

Bron: Scienceguide

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe ontwikkel jij jouw vaardigheden als middenmanager in het onderwijs?

Ben of word jij middenmanager op jouw school of scholengroep? Probeer dan onbevangen naar jouw …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *