De onderwijsmarketingtroef die accreditatie heet

Het beleid voor het Hoger Onderwijs is wellicht het aller- aller- allerbelangrijkste thema voor Onderwijsmarketeers. Denk je aan beleid, dan denk je waarschijnlijk ook aan dat ene beruchte woord. Dat woord waar iedere onderwijsinstelling bijna dagelijks mee bezig is. Dat woord waardoor bij sommige mensen de nekharen overeind gaan staan. Dat woord waarbij iedereen in het gelid springt. Welke woord? Juist, dát woord: accreditatie. Maar wat is accreditatie nou eigenlijk?

Je zou kunnen zeggen dat accreditatie een chique woord is voor erkenning. Erkenning door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Er wordt gekeken naar minimaal drie aspecten: de eindkwalificaties, de leeromgeving en het resultaat (en bij een uitgebreidere beoordeling worden ook nog andere zaken onder de loep genomen, zoals interne kwaliteitszorg, personeelsbeleid en faciliteiten).

Van visitatie naar accreditatie

Een opleidingsinstelling vraagt één keer per 6 jaar zelf accreditatie aan voor haar opleidingen. Na de aanvraag komt er een visitatiecommissie langs. Tijdens de visitatie wordt een door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) opgesteld protocol afgehandeld, een zogenaamd accreditatiekader, waarna de NVAO aan de hand van het ontvangen adviesrapport een accreditatiebesluit neemt.

Accreditatie is van levensbelang voor opleidingen

Dat het aanvragen van accreditatie voor opleidingen aantrekkelijk is, zo niet van levensbelang, staat als een paal boven water. Alleen een geaccrediteerde (lees: erkende) opleiding kan namelijk een bachelor- of masterdiploma afgeven. Ook wordt een erkende opleiding door de overheid bekostigd. En last but not least… een erkende opleiding biedt studenten de mogelijkheid om studiefinanciering te krijgen. Leuke bijkomstigheid is dat zo’n visitatiecommissie ook nog eens gedegen advies geeft. Op die manier kan de opleiding kwalitatief nog beter worden, maar dat terzijde.

Hoe dan ook, het hebben van een erkende opleiding is een, in marketingtermen gesproken, selling point. Unique misschien niet, want er zijn zoveel opleidingen, maar het seals the deal in de jacht op nieuwe studenten. Of het is op zijn minst een zwaarwegend argument voor student én ouder om voor een bepaalde opleiding te kiezen. Trouwens, student en ouder zijn niet de enige klanten. Ook het bedrijfsleven waar die student straks terechtkomt moet er immers van op aankunnen dat een opleiding doet wat zij belooft. Het erkenningslabel speelt dus ook hier een belangrijke rol.

Marketing accrediteren?

Geaccrediteerd zijn, oftewel erkend zijn. Belangrijk dus. Zo niet dé belangrijkste marketingtroef. Een troef die onderwijsmarketeers dan ook graag uitspelen. En dat is misschien een interessant punt. Want in hoeverre kijken visitatiecommissies naar de marketingactiviteiten die onderwijsinstellingen inzetten om hun opleidingen onder de aandacht te brengen?

Tegenwoordig is het hypen van opleidingen welhaast vanzelfsprekend. Er zijn meerdere kapers op de opleidingenkust, dus wordt er van alles uit de kast getrokken om op te vallen. Begrijpelijk, maar toch heeft dat hypen van opleidingen ook een keerzijde. Onderzoeken tonen aan dat een groot deel (sommigen spreken van 22%!) van nieuwe studenten al in het eerste jaar afhaakt. Een flink percentage van deze uitvallers geeft onvolledige of onjuiste voorlichting als reden op voor het vroegtijdig beëindigen van de opleiding.

Vraagje: Hoort het correct en volledig informeren van potentiële studenten ook niet onder het kopje ‘kwaliteit’? En is kwaliteit niet iets dat visitatiecommissies beoordelen?

Onderwijsspagaat

Accreditatie en onderwijs. Marketing en onderwijs. Twee activiteiten die elkaars tegengestelde lijken: Rechtlijnig versus Dynamisch. Twee activiteiten die beiden toch érg belangrijk zijn, ook voor elkaar. Want je kunt nog zo’n mooie erkende opleiding hebben, als er geen ‘smoel’ aanzit dan komt er geen hond, excuus…student. En je kunt je opleiding wel tot in het oneindige hypen, zonder erkenningslabel komt geen student bij jou studeren.

Als onderwijsinstelling sta je constant in een spagaat. Dat wat je wil. En dat wat je moet. Altijd balancerend tussen accreditatiekader en ontwikkeling. Hoe ga jij daar als onderwijsprofessional mee om? Kun je je eigen vingerafdruk achterlaten op jouw onderwijsaanbod als je strikt gebonden bent aan accreditatiekaders? Daarover wisselen we graag van gedachten tijdens het 17e NHOC op 26 en 27 november aanstaande.

Meer weten? Nationaal Hoger Onderwijs Congres

Op 26 en 27 november is het weer zover: De 17e editie van het NHOC (Nationaal Hoger Onderwijs Congres). Twee dagen lang delen topsprekers hun visie over trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs met onderwijsprofessionals. Diverse modieuze managementthema’s zullen de revue passeren, zoals:

  • blended learning: het combineren van technologie, instructietypes, leertheoretische uitgangspunten en didactische strategieën.
  • A3-methodiek: een werkwijze om een, zoals dat zo mooi heet, ‘gedragen’ jaarplan en een gegarandeerde uitvoering daarvan te realiseren. Oftewel, het ritueel dat voornamelijk als “veel papierwerk” wordt ervaren naar “doen!” omzetten.
  • valorisatie van kennis: het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek. Nieuw ontwikkelde technologie en kennis die bij onderwijsinstellingen aanwezig is wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Valorisatie hamert dus vooral op overdracht van kennis, in plaats van vermarkting of exploitatie.
  • online onderwijs (zullen we daar iPad-onderwijs ook maar onder scharen?)
  • praktijkgericht onderzoek
  • basiskwalificatie examineren
  • beleid voor het Hoger Onderwijs: daar draait het uiteindelijk om. Wat zijn de regels binnen het hoger onderwijs? Welke beleidsveranderingen staan er op stapel? Wat zijn de grenzen? De speelruimte?

Tot dan!

________________________________________________________________________________

Dit artikel is geschreven door:

Marlies Mulder, oprichter van SchrijfZinnig, bureau voor communicatieadvies en copywriting.
Als adviseur, schrijver en sparringpartner voor het MKB is zij op haar plek als het gaat om het vertalen van een concept naar een product, het schrijven van sfeerimpressies en marketingcommunicatie voor het onderwijs.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Ben jij een goede docent?

Wat doet een goede docent anders? Wat vinden leerlingen belangrijk? Met een aantal praktische tips om een betere docent te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *