Pesten op school: Herken de pesters

Als een kind pester is, wat kun je dan doen als volwassene (ouder en onderwijsprofessional)? Van belang is om te weten met wat voor type pester je te maken hebt, zodat het kind geholpen kan worden te stoppen met pesten. Want hoe je het ook bekijkt, pesten moet zo snel mogelijk stoppen. 

Wat voor “type” pesters heb je?

  • Sommige pesters pesten, uit sociale onhandigheid. Ze hebben niet in de gaten wat ze doen. Maken opmerkingen die kwetsend bij de gepeste overkomen.
  • Andere pesters pesten uit machtswellust. Zij willen regeren. De andere kinderen moeten doen wat zij willen. Als een kind zich daaraan onttrekt wordt dat kind slachtoffer. Kinderen die zelfstandig zijn en anders denken kunnen slachtoffer worden van zo’n pester.
  • Kinderen die onzeker zijn kunnen ook veranderen in pesters. Hiermee willen ze de controle houden. Bijvoorbeeld kinderen die vroeger zelf gepest zijn en nu gaan pesten, zodat ze zelf niet gepest worden.
  • Andere pesters pesten omdat ze niet lekker in hun vel zitten.
  • Weer andere pesters pesten omdat ze zich dood ergeren aan het gepeste kind, omdat het gepeste kind zich niet aan (spel)regels houdt of regelmatig door de grenzen van de ander banjert. Uit boosheid kan pesten ontstaan.
  • Pesten kan ook ontstaan zijn uit wraakzucht in de ogen van de pester veroorzaakt door de gepeste, zijn ouders of familieleden.
  • Jaloezie t.o.v. de gepeste kan ook een oorzaak zijn.
  • Jongens en meiden pesten voor een deel verschillend.
  • Daarnaast zijn er kinderen die meelopen met de pesters uit angst zelf gepest te gaan worden of om uit de groep gestoten te worden.
  • Uiteraard is een combinatie ook mogelijk.

Ook een pestend kind moet geholpen worden om goede relaties aan te gaan. Hulp kan zijn van herstelgedrag (mediation) tot psychologische hulp, individueel tot en met gezinstherapie. De pester dient wel duidelijk gemaakt te worden, dat hij of zij hulp krijgt, maar het pestgedrag gewoonweg niet wordt geaccepteerd en nu moet stoppen.

Gedragsverandering

Door afspraken te maken over gedragsverandering, kan deze bewustwording worden gecreëerd. Dit kan in de vorm van een contract, waarin deze afspraken staan. De pester ondertekent dit contract aan de naleving ervan komt aan het einde van iedere dag of week ter sprake. Het is belangrijk dat de ouders op de hoogte worden gesteld van dit contract en achter de aanpak komen te staan. Op deze manier wordt pestgedrag in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen.

Pesten stoppen, maar hoe?

Als ouder en onderwijsprofessional dien je er voor te zorgen dat jouw kind met pesten stopt. Als je weet wat voor type pester jouw kind is, kun je in actie komen. Hoe?  Dat leer je in de 2-daagse cursus Anti-pestcoördinator.

Geschreven door Theo klungers – Posicom, professionele aanpak van pesten. Tevens hoofddocent van de cursus Anti-pestcoördinator. 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *