Pesten tussen volwassenen op school – geef het juiste voorbeeld voor je leerling

Pesten tussen volwassenen op school Geschreven door Theo klungers, eigenaar Posicom en trainer bij de cursus Anti-pest coördinator.

Tijdens een ouderavond over pesten was een deelnemer kritisch over het pedagogisch handelen van een leraar. Ik gaf aan, dat het zinvol is bij vragen over pedagogisch handelen met de leraar in gesprek te gaan. In de zaal werd gegrinnikt door de ouders. Het bleek dat de vragensteller geen ouder was, maar een duo-collega van die betreffende leraar.

Pesten tussen volwassenen

Er komt naast pesten tussen kinderen ook steeds meer aandacht voor pesten op het werk. Uiteraard een goede zaak. In deze blog wil ik inzoomen op pesten tussen volwassenen op school. Pesten op school tussen volwassenen is nadelig voor het hele team. In een veilig werkend schoolteam durft men van elkaar te leren, elkaar hulp te vragen, advies te geven en inspiratie met en bij elkaar op te doen. Bij een onveilig schoolteam is van het bovenstaande vaak geen sprake. Hierdoor stagneert het beste uit jezelf en collega’s halen en ontstaat stress. Voor de betrokkenen kan school zo tot een hel worden. Vormen van pesten in het onderwijs zijn o.a.:

 • Tegenover leerlingen klagen over een collega.
 • Gezagsondermijnende opmerkingen maken. Bijvoorbeeld tegenover leerlingen: “Ach, jongens, heeft de juf dat zo gezegd?” Dan diep zuchten en vervolgen met: “Laten we het maar even anders doen.”
 • Elkaar kunnen helpen, maar dat niet doen.
 • Collega afvallen tijdens oudergesprekken.
 • Een leerkracht onzeker maken, door negatieve feedback en daarna die leerkracht aanspreken op onzeker lesgedrag.
 • Oudergesprekken voeren, zonder de direct betrokken leerkracht daarbij te betrekken om daarna aan die leerkracht te vertellen wat er moet gebeuren in zijn of haar groep.
 • Bij een leerkracht in de groep / klas komen en daar zomaar gaan ingrijpen en de leerkracht vertellen wat hij of zij nu moet doen.

Het pesten binnen een onderwijsorganisatie tussen volwassenen heeft nog een ander aspect. Het onderwijs wordt slechter. Leraren durven geen hulp te vragen, durven geen initiatieven te nemen om het onderwijs te verbeteren en leerlingen zien het slechte voorbeeld.

Respectvol

Op een goede school zien leerlingen hoe volwassenen elkaar in gelijkwaardigheid helpen. Ze zien volwassenen met elkaar praten, prettig discussiëren, en lachen. Ze zien volwassenen die enthousiast werken om het onderwijs continu te verbeteren, elkaar wederzijds tips geven. En de kinderen zien volwassenen die accepteren dat elke collega anders is. Als leerlingen dat ervaren kan deze sfeer ook overslaan op leerlingen onderling en tussen volwassenen en leerlingen. Ze zien dat meningsverschillen opgelost kunnen worden. Leerlingen zien dat mensen respectvol met elkaar omgaan.

Mijn ervaring is dat pesten onder kinderen alleen structureel aangepakt kan worden, curatief en preventief, als het in het team goed zit. Een team met pestgedrag is slecht voor het team en slecht voor de kinderen.

Hoe is de sfeer op jouw school?

 • Praten jullie meer met dan op negatieve wijze over collega’s
 • Zijn alle collega’s welkom bij je in de les?
 • Durf je hulp te vragen?
 • Durf je even iets aan een collega te vragen, zelfs als er leerlingen bij zijn?
 • Durf je gevraagd advies te geven?
 • Durf je zorgen te delen?
 • Praat je met warmte over je collega’s en durf je tegenover de leerlingen rustig toe te geven dat een collega op een bepaald onderdeel beter is dan jij?  Bijvoorbeeld: “Beste jongens en meisjes, jullie weten dat mevrouw Jansen handig is met……, dus ik heb even met haar overlegd en …..

Als je deze vragen zonder meer met “ja” kunt beantwoorden zit het waarschijnlijk wel goed bij jou op school. Kinderen hebben recht op een veilige school en dat heeft alleen maar kans van slagen als de volwassenen in school kritisch en respectvol samenwerken.

Lees hier meer blogs van Theo Klungers, hoofddocent bij de cursus Anti-pest coördinator.

Voorkom, herken en reken af met pestgedrag!

 • Voldoe in 2 dagen aan de nieuwe pestwet
 • Pak pestgedrag in de klas aan!
 • Cases worden specifiek gericht op jouw wensen en vragen
 • Gevalideerd door registerleraar.nl
 • Gemiddeld beoordeeld met een 8,5!
Lees meer over de Cursus Anti-pestcoördinator

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Onderwijskwaliteit en gelijke kansen prioriteit tijdens Prinsjesdag 2023

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een dag van optimisme en kritiek waar het demissionaire …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *