Prinsjesdag 2015: Wat zijn de plannen van de regering op het gebied van onderwijs?

prinsjesdagdagWat zijn nu de belangrijkste plannen van de regering op het terrein van onderwijs van 2017-2020? Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid zet de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsdomein voor u op een rij!

Hoger Onderwijs

Door de invoering van het studievoorschot komt er geld vrij voor investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hierbij ligt de focus op:

  • Kleinschalig en intensief onderwijs
  • Onderwijs-gerelateerd onderzoek
  • Studiefaciliteiten en digitalising

De invoering van het studievoorschot zorgt ervoor dat er ruimte vrij komt voor zo’n 4.000 docenten en extra onderzoekers met een onderwijstaak. Studenten krijgen meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Dit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

In 2016 zal tevens onderzocht worden in hoeverre hogescholen en universiteiten de prestatieafspraken op de terreinen onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering en valorisatie hebben gerealiseerd.

#Onderwijs2032

#2032 is een landelijke discussie over wat kinderen die nu voor het eerst naar school gaan in 2032 moeten kennen en kunnen. Eind 2015 adviseert het Platform Onderwijs 2032 over een toekomstgericht curriculum voor het PO en VO.  In 2016 begint de ontwerpfase waarbij de betaling plaatsvindt van het advies naar concrete kerndoelen en eindtermen.

Cum Laude

Halen leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) gemiddeld een 8,0 of hoger voor hun eindexamen? Dan krijgen zij vanaf schooljaar 2015-2016 de vermelding cum laude op hun diploma.

Lerarenregister

Om de professionalisering van leraren bij te houden wordt het lerarenregister in 2016 wettelijk afgerond om van het huidige vrijwillige register een verplicht register te maken. In 2017 dienen alle leraren geregistreerd te zijn. Ook wat betreft Schoolleiders wordt ingezet op professionalisering. In het PO is het inschrijven voor het Schoolleidersregister al in volle gang. In 2016 vindt dit eveneens plaats voor VO het Schoolleidersregister VO.

Vernieuwing VMBO

Het kabinet wil de opzet van het VMBO vernieuwen. Leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg kiezen straks 1 profiel. Zij vullen die aan met praktijkvakken. Leerlingen kunnen kiezen uit 10 profielen. Door de nieuwe opzet moet het vmbo beter aansluiten op het vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt. Ook krijgen leerlingen meer ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe opzet start in het schooljaar 2016-2017.

MBO

De regering wil de baankansen voor MBO studenten vergroten door de opleiding die zij volgen beter te laten aansluiten op de toekomstige werkomgeving. Flinke investeringen zijn hiervoor noodzakelijk die onmogelijk zijn zonder de hulp van het regionaal bedrijfsleven en de provincies en gemeenten.

Met het Regionaal Investeringsfonds zijn al veel projecten gestart voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Meer dan 600 bedrijven, ruim 50 mbo-instellingen en regionale overheden investeren samen in innovatief onderwijs. Ook in 2016 kunnen mbo-instellingen, bedrijven en regionale overheden zich inschrijven voor het Investeringsfonds.

De zorg van kwetsbare jongeren staat daarnaast hoog op de agenda. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om uitvallers te verminderen door een aanmelddatum te introduceren (1 april) voorafgaand aan het studiejaar. Onderdeel van het wetsvoorstel is ook het registreren, zodat leerlingen die zich niet tijdig inschrijven alsnog begeleid worden. Het streven is om deze wetswijziging in 2017 van kracht te laten zijn.

Cultuur

Het muziekonderwijs binnen het basisonderwijs krijgt een impuls. Er is tot 2020 een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor het vakonderwijs van de toekomst. Leerlingen in het MBO krijgen daarom vanaf 2015/2016 een MBO Card waarmee ze korting krijgen bij culturele instellingen en evenementen. De overheid stelt per jaar 1 miljoen euro beschikbaar voor deze kaart.


 

Ontwikkeling blijft belangrijk

De ontwikkelingen binnen het onderwijs staan niet stil zien we ook vandaag weer. Des te belangrijker is het voor u om uw kennis en expertise up to date te houden. Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid biedt diverse cursussen, congressen en opleidingen aan binnen het PO, VO, MBO en HO. 

Bekijk ons volledige aanbod

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Ben jij een goede docent?

Wat doet een goede docent anders? Wat vinden leerlingen belangrijk? Met een aantal praktische tips om een betere docent te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *