Home » Onderwijs » De professionalisering van de examencommissie

De professionalisering van de examencommissie

De rol van examencommissies in het hoger onderwijs is afgelopen jaren flink veranderd. Er komt veel meer op hun bordje terecht. ‘Dat is best pittig’, zeggen Ashra Sugito en Marnie Wouters, docenten van de cursus Examencommissie: Verdere versterking van uw samenwerking


Wat is precies veranderd in het werk van de examencommissie?

Marnie Wouters:De kaders zijn veranderd. Acht jaar geleden was een examencommissie vooral bezig met het afhandelen van klachten van studenten en fraudezaken.  Inmiddels door de nieuwe wetgeving moeten ze veel meer kennis hebben over de toetsing zelf en over de borging binnen de organisatie. Veel commissies worstelen juist daar mee. Hoe richten ze het werk van examencommissie nu goed in? Hoe zorg je dat het systeem van borging goed is geworteld binnen de organisatie? Hoe kun je de garantie afgeven dat het diploma dat wordt afgegeven, het juiste niveau heeft? En net zo belangrijk: hoe houdt de commissie daar vervolgens toezicht op? Dat is lastig.’

Ashra Sugito: ‘Het gaat dan concreet om zaken als: hoe zit het toetsprogramma van het curriculum in elkaar? Ze moeten echt een professionaliseringsslag maken. Veel examencommissie willen dat ook graag, daarom is de belangstelling voor deze training ook groot.’

Marnie Wouters: ‘Je zag vroeger dat vooral juristen zitting namen in de examencommissies, maar nu wordt meer naar de inhoud gekeken. Naar de kennis van de docenten, welk vakgebied missen we nog?’

Wat zijn de belangrijkste tips?

Marnie Wouters: ‘Voor examencommissies is het, vanuit hun borgende taak, belangrijk dat ze een totaalbeeld hebben van de kwaliteit van toetsing binnen hun organisatie. We gebruiken hiervoor het model van het toetsweb. We bekijken de kwaliteit van de verschillende entiteiten van het toetsweb en benadrukken het belang van een evenwichtige samenhang tussen deze onderdelen. Naast de individuele toetsvragen, de toets als geheel, het toetsprogramma waar de toets onderdeel van uit maakt en het toetsbeleid speelt ook de toetsorganisatie, alle mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de toetsing en de toetsbekwaamheid van deze betrokkenen een belangrijke rol. Met behulp van het toetsweb kunnen de cursisten inzichtelijk maken waar de zwakke schakels zitten.

Wat zijn de vaak bekende zwakke schakels?

Ashra Sugito: ‘Denk aan te moeilijke vragen in de toetsen, of docenten die eigenlijk helemaal niet weten hoe ze goede toetsen moeten maken. Gelukkig is daar in de docentenopleidingen wel steeds meer aandacht voor, maar er zijn toch nog veel docenten die dat nooit geleerd hebben.’

Marnie Wouters:Ze worstelen ook vaak met hun positie als examencommissielid.  Ze zijn aan de ene kant onderdeel van het docententeam, maar het werk voor de commissie vraagt ook om daarboven te hangen en kritisch te zijn. Wat doe je als je wat opvangt bij de koffieautomaat? Als je een docent hoort zeggen: ‘Ik doe wel een mondeling examen, ik heb geen tijd voor multiple choice.’ Dat kun je als lid van de examencommissie niet zomaar laten gaan.’

‘Daarom is het zo belangrijk dat de taken van de examencommissie bekend zijn en dat die kwaliteitsborging blijft terugkomen op de agenda, zodat je niet alleen maar achter de feiten aanloopt.

Wat nemen ze mee na de cursus?

Ashra Sugito: ‘In ieder geval kennis van wet- en regelgeving. Dat is best ingewikkeld. En vooral concrete handvatten en ook uitwisseling van ervaringen. Dat is echt een meerwaarde van de cursus.  De professionalisering van de examencommissie staat bij de meeste scholen hoog op de agenda. Zeker na een aantal bekende fraudezaken, die veel aandacht in de media kwamen. Dan realiseert iedereen zich het belang van een professionele examencommissie weer.’

Examencommissie: Verdere versterking van uw samenwerking

Bouw (verder) aan een onafhankelijke positie

  • Praktijkgerichte en interactieve cursus!
  • Zorg dat management en collega’s niet om u heen kunnen
  • Versterk de samenwerking binnen uw examencommissie
  • Ruimte voor uw eigen inbreng
  • De afgelopen editie gemiddeld met een 8,5 beoordeeld!
Meer informatie

 

 

Over sbo

sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Basisscholen houden geld over

Bron: Nationale Onderwijsgids   Uit een rapport van de Onderwijsinspectie blijkt dat basisscholen de laatste …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *