Tips hoe examencommissies hun nieuwe rol kunnen vervullen

De vernieuwde WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) belast de examencommissies met veel meer bevoegdheden, waarbij zij een sterk beroep doen op de professionaliteit van de commissie.

De examencommissie ‘nieuwe stijl’ heeft als taken:

  • het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens
  • het vaststellen van de regels en richtlijnen voor tentaminering
  • het verlenen van vrijstellingen
  • het opleggen van sancties bij fraude
  • het aanwijzen van examinatoren.

Deze taken zijn echter aanzienlijk zwaarder dan in het verleden. Het artikel ‘Examencommissies in het hoger onderwijs‘ uit het vakblad Examens (december 2013, nr. 4) geeft een beschrijving van hoe examencommissies hun nieuwe rol vervullen of kunnen vervullen.

 

Cursus Nieuwe taken van de examencommissie volgens de WHW

Ook komen al deze bevoegdheden uitgebreid aan bod in de 2-daagse cursus Nieuwe Taken en Verantwoordelijkheden van de Examencommissie volgens de WHW. Zorg dat u voorbereid bent!

 

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer inhoudelijke artikelen? Ga naar ProfessioneelBegeleiden.nl.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe helpt een aandachtsfunctionaris om huiselijk geweld te herkennen op school?

“45% van de Nederlandse bevolking heeft ooit te maken gehad met huiselijk geweld. In haast …

2 Reacties

  1. Soms vind ik wel dat deze commissies wel iets meer kunnen openstaan voor suggesties. Niet alles gaat zoals zij dit willen. Maar wanneer er factoren extern gebeuren staan ze er vaak niet voor open om te luisteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *