5 tips voor het omgaan met gedragsproblemen op school

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs meer wordt gevraagd op het gebied van gedragsproblematiek. Het is belangrijk dat u als leraar, intern begeleider of zorgcoördinator zo goed mogelijk uitgerust bent met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met gedragsproblemen op school. 

Maar hoe doet u dit? Wij vroegen Suzan ter Riele, werkzaam als orthopedagoog bij C-LION, en Hester Boersma, psycholoog bij C-LION en trainer en coach in het onderwijs, dan ook naar hun tips voor het omgaan met gedragsproblemen op school. Beide dames zijn tevens docent van de opleiding Gedragsexpert.

Vijf tips voor het omgaan met gedragsproblemen

  1. Zorg preventief voor een goed klassenklimaat en heb aandacht voor het sociaal emotioneel klimaat en sociaal emotioneel leren.
  2. Praat erover met een collega/team. Ervaar dat jij niet alleen staat, definieer je ondersteuningsbehoefte.
  3. Zorg voor een warme professionele relatie met de leerling en blijf kijken naar dat wat positief is.
  4. Observeer, wat heeft dit kind nodig aan specifieke strategieën en interventies.
  5. Stimuleer een goede samenwerking met ouders.

De gedragsproblemen op uw school aanpakken?

Tijdens de opleiding Gedragsexpert werkt u actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen, van de klasgenoten en van uzelf. U krijgt meer inzicht in de achtergronden van bijzonder gedrag en effectieve manieren om daarmee om te gaan. U leert gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en effectief aan te pakken.

Meer informatie over de opleiding Gedragsexpert

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Van leslokaal naar leren op afstand

Een herontwerp is nodig als we een hele trainingsdag die we normaal gesproken in een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *