Toetsing; een vak apart

“De docent vertelde van tevoren dat hij 30 van de 100 meerkeuzevragen achter in het boek ging stellen en dat het uit je hoofd leren van de antwoorden voldoende was voor een 8”. Als belangenbehartiger van studenten in het hoger onderwijs ontvangt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) dit soort signalen vaker van studenten. Goed onderwijs is één ding, maar het toetsen van goed onderwijs is een vak apart.

Wat is mijn diploma waard?

Het ISO vindt in het kader van onderwijskwaliteit niet alleen dat het onderwijs inhoudelijk in orde moet zijn, maar dat het examensysteem en de toetsen die tijdens de studie afgenomen worden ook in orde moeten zijn. Een student heeft alleen iets aan een behaald diploma als dit ook staat voor een zekere kwaliteit van de genoten opleiding. En aangezien een diploma een optelsom is van behaalde studieonderdelen en deze studieonderdelen weer worden afgesloten met een toets of examen, is het belangrijk dat de kwaliteit van de toetsen aan de maat is.

De toekomst van de toetsing

Het opstellen van leerwegonafhankelijke eindtermen, dat is volgens het ISO de toekomst van de toetsing. Wanneer voor studenten duidelijk is welke capaciteiten, vaardigheden en kennis van hen verwacht wordt, kunnen zij zelf verantwoordelijkheid nemen om dat te bereiken. Zo krijgen studenten meer grip over hun studiepad en ontstaat meer ruimte om extracurriculaire activiteiten in te vullen en zich daarmee te ontplooien. Het flexibel inrichten van het onderwijs en het begeleiden van studenten die zelf hun onderwijs passend willen maken zijn daarbij volgens het ISO van groot belang.

Signaal opgepakt

Voor studenten is goede toetsing en examinering dus cruciaal. Het tweedaags congres Toetsing en Examineren in het Hoger Onderwijs bewijst dat niet alleen studenten dat vinden. Het signaal is opgepakt: toetsing wordt getoetst.

Lisanne van Kessel
Projectmedewerker Interstedelijk Studenten Overleg

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *