Beleid & professionalisering belangrijke pijlers bij toetskwaliteit

Door: Jolanda Soeting, Teelen Kennismanagement

Met o.a. onderstaande vragen worstelde de faculteit Natuur & Techniek (FNT) van Hogeschool Utrecht begin 2012:

‘Zijn onze toetsen wel goed genoeg om onze accreditatie te behouden?’
‘Hoe kan de samenwerking tussen examencommissie en toetscommissie worden vormgegeven?’
‘Geeft onze Visie op Toetsen en Beoordelen wel voldoende concrete handvatten?’

Werkgroep Toetsbeleid

Een speciaal ingestelde werkgroep Toetsbeleid ging aan de slag om deze (en meer) vragen te beantwoorden en een helder toetsbeleid voor de hele faculteit te ontwikkelen. De beleidsadviseur Onderwijs, Lucie Lolkema, nam zitting in de werkgroep, naast vertegenwoordigers van de vier instituten van de FNT. Ook een onderwijskundig adviseur van Teelen Kennismanagement mocht in de werkgroep plaatsnemen.

De werkgroep Toetsbeleid heeft er nadrukkelijk voor gekozen om niet alleen het strategische niveau, maar ook het tactische niveau van het toetsbeleid uit te werken. De instituten werken op dit moment het operationele niveau van het toetsbeleid uit (zie onderstaande figuur voor de drie niveaus van toetsbeleid).

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat in het nieuwe toetsbeleid bijvoorbeeld is beschreven:

  • Welke rol toetsing speelt binnen het onderwijs van de faculteit.
  • Hoe je er als docent voor kunt zorgen dat de vorm van de toetsing aansluit op de leerdoelen van de onderwijseenheid.
  • Dat binnen elk vak niet alleen summatief wordt getoetst, maar ook formatief (diagnostisch), omdat formatief toetsen (met de daarbij horende feedback) een belangrijke bijdrage kan leveren aan het leren van studenten.
  • Hoe je als docent de taxonomie van Bloom kunt gebruiken voor het aanscherpen van je toetsing.
  • Welke formats zouden kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van toetsmatrijzen.
  • Hoe een docent kan bevorderen dat een toets en een hertoets ongeveer even moeilijk zijn.
  • Welke informatie een beoordelingsformulier voor een toetsopdracht zou moeten bevatten.

Meerjarig traject gestart

Inmiddels zijn we gestart met een meerjarig traject om alle docenten op toetstechnisch gebied te  professionaliseren. Het toetsbeleid is hiervoor een uitstekend uitgangspunt!

Enkele eerste reacties van docenten op de scholing:

‘Ik ga beter nadenken over het opstellen van toetsen, met name in relatie tot het niveau van bepaalde leerdoelen die ik wil toetsen!’
‘Het sterkste punt is: het is een praktische cursus.’
‘Het zet je aan het denken over dingen die je anders op gevoel doet.’
‘Het is erg toepasbaar en behulpzaam bij het maken van toetsen en cursussen’.

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *