Trauma, stress zonder veerkracht is als een soort gif

Waar stond jouw wiegje? Hoe ben jij opgegroeid? Was het thuis veilig of onveilig? Vragen waar je zelf wel een antwoord op weet. Maar hoe zit dit eigenlijk bij mensen in je omgeving of met de kinderen en jongeren bij je op school?

Kwetsbare kinderen en jongeren die ernstige gebeurtenissen hebben meegemaakt of iets niet hebben gekregen wat ze wel hadden moeten krijgen. Denk hierbij aan verwaarlozing. De invloed hiervan op de ontwikkeling van kinderen is enorm. Kinderen zijn van nature veerkrachtig. Maar wat als die veerkracht er niet meer is, kapot is gemaakt? Hoe gedraagt een kind of jongere zich dan in de klas?

Getraumatiseerde kinderen

kind-hand“Wanneer door getraumatiseerde gebeurtenissen je veerkracht is verminderd of zelfs helemaal weg is, is het stresshormoon als een soort gif”, aldus Marina Reijns, klinisch psycholoog en inhoudelijk directeur bij Fier. Je hebt niks meer wat je stressniveau kan verminderen. Dit is niet ontwikkeld of letterlijk kapot gemaakt. Marina legt uit: “Het lukt kinderen en jongeren dan bijvoorbeeld minder goed om om te gaan met stressvolle situaties. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn druk, luisteren niet. Triggers waar getraumatiseerde kinderen en jongeren op reageren, soms boos. Of soms helemaal geen reactie, ze trekken zich terug.”

Veiligheid op school

Kinderen en jongeren die worden gepest. Hoort dit bij de leeftijd? Is dit omdat ze ‘anders’ zijn? Omdat ze onveilig opgroeien? Hoe wordt dit dan geduid: als lastig of trauma gerelateerd gedrag?

Om je te kunnen ontwikkelen als kind/jongere is veiligheid nodig. Een veilig pedagogisch klimaat op een school is dan ook ontzettend belangrijk. Docenten die kennis hebben van de gevolgen van bijvoorbeeld geweld, die weten waar ze op moeten letten en hoe ze moeten handelen. Bevorder het signalerende klimaat binnen je onderwijsinstelling. Misschien nog wel belangrijker: zorg dat er actie wordt ondernomen als er een zorgsignaal is!

Door Nynke Plantinga, werkzaam als teamleider bij Fier Academy. Bij Fier Academy helpen ze getraumatiseerde kinderen, jongeren, ouders die te maken hebben (gehad) met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, langdurige conflictscheidingen, seksueel misbruik. Maar ook komen ze bij onze doelgroepen tegen: pesten, grensoverschrijdend gedrag, sexting, loverboyproblematiek, drugsgebruik, cyberpesten, etc.

Draag zorg voor een sociaal veilige school

Tijdens de Cursus Sociaal Veilige School krijgt u inzicht in de achtergrond van probleemgedrag bij leerlingen en leert u bovendien zorgdragen voor een sociaal veilige school. Bekijk het complete cursusprogramma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *