Utrechtse wetenschappers: lessen over terrorisme nodig op school

Bron: Nationale OnderwijsgidsNOG logo

 

Een taskforce gaat het Utrechts college van b. en w. adviseren over het tegen gaan van polarisatie en radicalisering. Vaste leden van de taskforce zijn zijn hoogleraar Internationale betrekkingen Beatrice de Graaf, tevens terrorisme-expert, en hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Het team van experts dat vanuit wetenschappelijk oogpunt zal bijdragen aan het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ werd gisteren tijdens het gelijknamige congres gepresenteerd. Dit melden de gemeente, RTV Utrecht en Algemeen Dagblad.

De twee hoogleraren namen het initiatief voor de taskforce. De taskforce heeft binnen het thema van polarisatie en radicalisering jaarlijks een bepaalde focus, waarvoor ook andere Utrechtse deskundigen tijdelijk toetreden. In de eerste periode, vanaf oktober 2016 tot december 2017, ligt de nadruk op onderwijs. Hiervoor treden Marja Blom van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht en Willibrord Stichting en Eric van Dorp  van Stichting Openbaar Primair Onderwijs tijdelijk toe.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat op scholen de behoefte groot is aan richtlijnen om met leerlingen over terrorisme te praten, aldus De Winter. Leraren krijgen veel vragen van kinderen over het onderwerp, zegt ook onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp. Scholen zouden volgens de hoogleraar Pedagogiek daarom speciale lessen moeten krijgen over het thema. Deze lessen zouden gegeven kunnen worden door deskundigen of studenten van de universiteit. De Winter en De Graaf willen lespakketten ontwikkelen over terrorisme die ingaan op vragen van kinderen, zoals ‘Wat is terrorisme eigenlijk?’ en “Hoe komt iemand tot zo’n daad?’

Volgens De Winter is aandacht in de klas voor radicalisering en polarisatie des te belangrijker nu kinderen steeds minder contact hebben met leeftijdsgenootjes uit andere wijken. “Als er geen contact is tussen verschillende bevolkingsgroepen is dat de basis voor vooroordelen en haat tegen elkaar”. De Winter stelt voor om in het onderwijs uitwisselingen te organiseren, zoals samen sporten of een gezamenlijk cultuurproject, om dit contact te verbeteren.

Borg de sociale veiligheid en zorg voor een sociaal veilige school!

vk-sociaal-veilige-schoolDe Onderwijsinspectie ziet toe op het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid. Heeft u dit al op orde? Komt er alles over te weten door het volgen van de Cursus Sociaal Veilige School. Benieuwd naar het programma van de Cursus?
Bekijk het programma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie pijlers van studentenwelzijn

“We zien de laatste 15 jaar dat het met veel studenten niet zo goed gaat …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *