Van externe begeleiding naar interne begeleiding

Wanneer de zorg voor een leerling op school de mogelijkheden van de school overschreed, kon de school een externe begeleider (vaak een psycholoog of orthopedagoog) die in dienst was bij de OnderwijsBegeleidingsDiensten (OBD) inschakelen. Deze zorg werd destijds vaak gesubsidieerd.

Verschuiving naar Intern Begeleider

Door de jaren heen gingen steeds meer scholen de externe ingekochte begeleiding omzetten naar vaste begeleiding binnen de school. De originele basiswerkzaamheden van de Intern Begeleider richtten zich dan ook op de zaken rondom leerlingbegeleiding. De komst van de IB-er was prettig, iemand binnen de school die planmatig en efficiënt de zorg kan ondersteunen. Dit leek beter te werken dan af en toe iemand van buiten die de school ondersteunde. De OBD’s bestaan nog steeds en veel scholen maken alsnog (wel in mindere mate) vaak gebruik van de psychologen / orthopedagogen die hier werkzaam zijn in aanvulling op de kennis die al in de school aanwezig is.

Door de jaren heen zijn de taken van de Intern Begeleider uitgebreid met allerlei andere taken. Dit is per school verschillend. Daar waar de ene IB-er zich nog altijd met de leerlingenzorg bezighoudt, daar is de andere IB-er ook druk met de kwaliteit van het onderwijs, het coachen van collega’s of houd hij/zij zich bezig met innovatie.

Intern begeleider; een taak of een functie?

Of Intern Begeleider een taak of een functie is, bepaald het bestuur zelf. Het advies is 16 uur IB op 200 leerlingen, gebaseerd op leerlingenzorg taken, maar dit verschilt zeer sterk per school. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de inhoud van de taak of functie.

Van gekaderde taken zie je op dit moment een verschuiving van de rol van intern begeleider. Je bent tegenwoordig als IB-er ook vaak:

 • Leerkracht begeleider en ondersteuner
 • Coach
 • Coördinator
 • Kwaliteitsbewaker
 • Onderwijskundig leider (kennis coördinator)
 • Vernieuwer

Hierbij behoren de volgende taken en verantwoordelijkheden;

 • Het initiëren van vernieuwingen
 • Monitoren van processen
 • Begeleiden en ondersteunen van collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs
 • Groeps- en leerlingbesprekingen voeren
 • Oudergesprekken voeren
 • Deelnemen aan MT overleggen

Welke taken en rollen passen bij jou als IB-er? En wat past het beste bij jouw school? In de verkorte opleiding intern begeleider neemt Janneke je mee in de huidige rol als IB-er en of deze rol bij jou past.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Waardecreatie, de moraal in het bedrijfsleven

Waardecreatie voor een brede groep belangstellenden moet het belangrijkste doel zijn van iedere organisatie, ook …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *