Vernieuwd inspectietoezicht per augustus 2017

De inspectie komt met vernieuwd toezicht op het onderwijs (PO, VO en MBO) omdat zij een impuls wil geven aan onderwijs dat continu werkt aan verbetering. Van bestuurlijke aspecten tot het primaire onderwijsproces. Uitgangspunt hierbij is de leerling: “Iedere leerling heeft het recht op onderwijs van ten minste voldoende kwaliteit, dat het beste bij hem of haar past.”

Het nieuwe toezicht in een notendop

De manier waarop de inspectie toezicht gaat houden kun je kort samenvatten in 3 basisvragen:

  • Wat gaat er goed?
  • Wat kan beter?
  • Wat móet er beter?

Elke 4 jaar krijgen ze te maken dit inspectie-onderzoek, waarbij 4 vragen centraal staan:

  1. vraagtekenIs er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
  2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
  3. Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen?
  4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Zelfevaluatie door scholen

Scholen en besturen dienen zelf kritisch te reflecteren op de kwaliteit die ze leveren en stellen een zelfevaluatie op. In een presentatie geven scholen zelf zicht op de ontwikkeling, ambities, de sterke kanten en de verbeterpunten van de school en laten daarmee zien in hoeverre zij zicht hebben op hun eigen kwaliteit en hun ontwikkelvermogen. Dit leidt tot een dialoog met de inspectie.

Daarnaast worden jaarlijks de prestaties van scholen en besturen gemonitord en kan de inspectie in de tussenliggende jaren ook themagericht onderzoek doen naar bijvoorbeeld de praktijk van burgerschapsonderwijs, overgang van PO naar VO en de praktische uitwerking van passend onderwijs voor docenten en leerlingen.

vergrootglasWat gaat er veranderen qua toezicht?

De kern van dit vernieuwde toezicht is dat de aandacht wordt verlegd van beoordeling van absolute resultaten naar gerealiseerde groei bij leerlingen én het streven naar continu verbetering van de school en haar processen. Ook scholen met voldoende resultaten worden uitgedaagd zich verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Maak je onderwijsleerproces inzichtelijk

Tijdens de Verkorte opleiding Intern Begeleider van SBO en Edux laat docent Inge Bloemers zien hoe je de toegevoegde waarde van je onderwijsleerproces inzichtelijk maakt. Zij geeft je concrete analyse-tools en laat je hands on zien hoe je een digitaal systeem als ParnasSys gebruikt. Meer informatie over de opleiding Intern Begeleider?

Bekijk het programma van de opleiding Intern Begeleider

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Podcast: AI bij Saxion: sAxI als AI-studiecoach voor studenten

Annemieke Bosshardt is de dagvoorzitter van de SBO Onderwijs toetscongressen. Daarnaast is ze eigenaar van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *