Wat is het Protocol ERWD?

ERWD staat voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie. In het Protocol ERWD staat beschreven wat leraren kunnen doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen. Tevens staat uitgelegd in het protocol hoe een leraar kan constateren of er sprake is van dyscalculie. Het protocol is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Passend Onderwijs.

Leerlingen met wiskundeproblemen

Het doel van rekenonderwijs op de basisschool is dat iedere leerling zich later in het dagelijks leven zelfstandig kan redden met het rekenen dat hij heeft geleerd. Echter, leraren worden in alle leerjaren geconfronteerd met leerlingen die niet goed mee kunnen met de groep op het gebied van rekenen. Het Protocol ERWD geeft veel informatie over hoe een leraar hiermee om dient te gaan. Zo beschrijft het protocol o.a.:

  • Hoe ernstige reken-wiskundeproblemen kunnen worden gesignaleerd en voorkomen
  • Welke didactische modellen hierbij kunnen worden ingezet om leerlingen met reken-wiskundeproblemen en dyscalculie te begeleiden
  • Een uitvoerig stappenplan voor het ontwikkelen van goed rekenonderwijs en rekenbeleid binnen de school

Kortom het Protocol ERWD helpt leraren om passend rekenonderwijs te geven aan alle leerlingen.

Download het Protocol ERWD voor het primair onderwijs

Aan de slag met het Protocol ERWD

Wilt u het rekenonderwijs op uw school verbeteren? Tijdens de opleiding Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie leert u diagnosticerend te onderwijzen m.b.v. 3 modellen uit het Protocol ERWD. Zo leert u rekenproblemen in uw klas te voorkomen.

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen uit het Protocol ERWD aan de orde:

  • Drieslagmodel
  • Handelingsmodel
  • 4 Hoofdfasen per leerlijn afstemmen (spoor 1 en 2)
  • Modellen koppelen aan enkele leerlijnen (vermenigvuldigen en delen)
  • Diagnostiek in school
  • Stappenplan

Meer informatie over de opleiding ERWD?

Bekijk de opleiding

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe begeleid jij jouw collega’s met ICT in het onderwijs?

ICT is onvermijdelijk in het onderwijs. Je leidt jouw leerlingen op voor een digitale toekomst, …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.