Wat is de oplossing voor pesten op school?

Pesten is een van de belangrijkste actiepunten voor de nieuwe minister van onderwijs, dhr. Wiersma. Hij gaat voortvarend aan de slag op verschillende onderwijsterreinen, zo ook op het gebied van sociale veiligheid, waar het voorkomen en aanpakken van (cyber)pesten onder valt. Hij vindt dat elke leerling zich veilig moet voelen op school. De inspectie gaat daarom harder en eerder ingrijpen bij ernstige incidenten. Daarnaast komt er een onafhankelijk meldpunt, waar zowel ouders als leerlingen terecht kunnen. Is dat de oplossing voor pesten op school?

Pesten zo vroeg mogelijk voorkomen

Je wilt als anti-pestcoördinator natuurlijk voorkomen dat ouders en leerlingen zich gedwongen voelen om naar een meldpunt te gaan. Het is beter om in een zo vroeg mogelijk stadium samen te kijken wat er nodig is om een veilige sociale situatie te creëren. Hoe eerder een pestsituatie gestopt wordt, hoe minder kans dat allerlei ongewenste patronen van gedrag verder inslijpen en kinderen zich ellendig voelen.

De opleiding tot anti-pestcoördinator

Theo Klungers verzorgt samen met twee collega’s de landelijke cursus tot anti-pestcoördinator. Het laatste dagdeel werken zij samen met de deelnemers aan concrete casussen uit de praktijk. De casus van Pim, inclusief de bijbehorende vragen, is een voorbeeld van de casussen die worden besproken:

Een ouder van leerling Pim geeft bij de leerkracht aan dat Pim gepest wordt door een paar andere kinderen. Het gesprek met de ouder verliep prettig en de ouder geeft aan dat Pim zelf wellicht ook pest. Pim zegt dat hij tijdens gym wordt uitgescholden, ter verbazing van de gymleerkracht. De gymleerkracht vertelt dat het juist Pim zelf is die de andere jongens uitscheldt, als er iets niet loopt zoals hij wilt tijdens een spel. De groepsleerkracht merkt dat zowel Pim, die aangeeft gepest te worden, als de andere jongens zich ongemakkelijk voelen bij elkaar in de buurt. Pim, omdat hij bang is gepest te worden, en de andere jongens, omdat zij het gevoel hebben dat ze niets goed kunnen doen.

  • Welke informatie wil je nog meer hebben om de situatie mee op te lossen?
  • Wat ga je daarna doen of juist laten als anti-pestcoördinator?
  • Wie heb je daarbij nodig en wie doet wat?
  • Hoe geef je nazorg en ga je monitoren?

De oplossing volgens Theo Klungers

Deze casus van Theo Klungers geeft aan dat het soms best moeilijk is om het veiligheidsgevoel bij iedereen weer goed te krijgen. Een meldpunt van het ministerie of de inspectie helpt om iedereen wakker te schudden, maar de oplossing ligt altijd op school bij de betrokkenen. Een deskundige anti-pestcoördinator op school biedt daarom de oplossing.

Pak pesten binnen jouw organisatie aan

Wil jij pesten in jouw klas effectief aanpakken om een veilige omgeving voor iedere leerling te realiseren? Schrijf je dan in voor de Cursus Anti-pestcoördinator van SBO! Wij bieden deze opleiding ook Incompany aan, zodat meerdere docenten op jouw school beter met pesten om kunnen gaan én de eigen praktijksituaties behandeld worden! Neem contact op met Bence Berki door te bellen naar +31 40 29 74 980 of stuur een e-mail naar bence.berki@euroforum.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Over hussonb

Bekijk ook

Hoe realiseer je flexibiliteit omtrent examens?

Mbo-scholen willen meer flexibiliteit bij collectief ontwikkelde examens. Zij vragen de ruimte om hun eigen …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.