Wat je vooral niet moet doen als zorgcoördinator!

“Wanneer jij als zorgcoördinator de opdracht krijgt om het zorgbeleid in de school op poten te zetten, moet je alert je oren spitsen. En een kritische houding aannemen. Want de manier waarop jij gesteund wordt door het management, de mentoren en de docenten is álles bepalend voor een succesvol zorgbeleid. En daarmee ook voor jouw werkplezier. Wat je dus vooral niet moet doen als zorgcoördinator: zomaar ‘ja’ zeggen!”

Stilstaan bij factoren die jou beïnvloeden

Een stevig advies van Maarten Jiskoot. Hij is voormalig schoolleider in het VO en docent van de verkorte opleiding Zorgcoördinator. Hij raadt jou als zorgcoördinator aan om bij de start van je functie uitgebreid stil te staan bij de stimulerende en belemmerende factoren die jouw opdracht beïnvloeden.

Probeer zo goed mogelijk vast te stellen in hoeverre het managementteam meedenkt over en meewerkt in het (nieuwe) zorgbeleid. Zijn ze benieuwd naar de ontwikkelingen die de school kan maken? Willen ze echt actief iets bereiken of is het één van de vele prioriteiten en komt zorgbeleid wat lager op de agenda? Met andere woorden; krijg je de vrijheid of krijg je ondersteuning?

Vooral dat laatste is een belangrijk signaal en bepaalt sterk wat je zou moeten (willen) oppakken. Want er ligt veel werk en het is nooit af. Als je niet bewust kiest, gaat er energie naar de verkeerde ontwikkelpunten. Dat kost veel energie en levert frustratie op.

In hoeverre ben jij gefaciliteerd?

Als in jouw school het zorgbeleid een gedeelde verantwoordelijkheid is, kun je meer zaken oppakken dan wanneer jij zelf overal verantwoordelijk voor bent. Het is dus erg belangrijk om goed in kaart te hebben in hoeverre jij wordt gefaciliteerd. Krijg je bijvoorbeeld de opdracht (en de ruimte!) om tools en lijsten te ontwikkelen?  Is het vastgelegd dat je wordt uitgenodigd bij leerlingbesprekingen en sectievergaderingen? Nemen docenten en mentoren zorg- en signaleringstaken op zich? Faciliteert het managementteam interne studiebijeenkomsten?

Tijd voor een andere aanpak!

Als je hier geen ‘ja’ op kunt antwoorden, dan ben je aangewezen op een andere aanpak. Dan moet je misschien gaan werken met externe partijen. En richt je op je eigen gesprekstechnieken met leerlingen. Misschien een onbevredigende oplossing, maar wel één die werkt binnen de faciliteiten die jou geboden worden. Heb daar dan voorlopig ‘rust’ mee. Ga het in ieder geval nóóit helemaal alleen doen!

Jouw Focus, invloed, actie- en ontwikkelpunten

Tijdens de verkorte opleiding Zorgcoördinator behandelt Maarten Jiskoot diverse thema’s waardoor je snel een beeld krijgt waar je je op kan focussen en waar je invloed op hebt. De opleidingsdeelnemers stellen tevens hun eigen actie-/ontwikkelpunten vast.

Deze kunnen betrekking hebben op uiteenlopende thema’s. Een paar voorbeelden:

 • Buitenlandse reizen – onder welke voorwaarden kunnen zorgleerlingen toch deelnemen? Wat is een bruikbaar protocol?
 • Signaleringslijsten van afwijkend gedrag – wat is een bruikbaar voorbeeld en hoe activeer je mentoren én docenten de lijsten te gebruiken?
 • Zorgbeleid – hoe (her-)schrijf je de plannen en hoe breng je dat onder de aandacht van hele school?
 • Aantonen van zorgbeleid in de lessen – hoe pak je dat aan?
 • Activering van collega’s – hoe kun je activeren ipv ontzorgen, informeren ipv over-vragen
 • Interne communicatie – hoe zorg je dat zorg leeft in jouw school (bijeenkomsten, nieuwsbrief, vergaderingen etc.)

Als je het bovenstaande zo leest, heb je als zorgcoördinator heel wat meer kwaliteiten nodig dan een warm hart, veel energie en flexibiliteit. Er komt veel meer bij kijken. Maarten raadt je aan om goed bij jezelf na te gaan of je ook de wat meer harde eigenschappen bezit en zo nodig kunt ontwikkelen, zoals:

 1. Stressbestendigheid – Vaak heb je te maken met zaken die niet goed gaan, het zijn tenslotte zorgleerlingen. Daar moet je niet van ondersteboven van raken.
 2. Overzicht houden (helicopteren) – Het is verleidelijk om veel werk naar je toe te trekken, omdat je zo goed ziet wat de oplossing is. Telkens even afstand nemen helpt om goede keuzes te blijven maken.
 3. Grenzen trekken – Beseffen dat je niet alles kunt en daar vrede mee hebben.

Nog een laatste tip:

Zorg goed voor jezelf en zorg dat je elke dag met een tevreden gevoel naar huis gaat. Sta stil bij wat goed gaat en stel die vraag aan verschillende mensen in je eigen organisatie. Daar zal je blij van worden!

Dit artikel is geschreven door Maarten Jiskoot, voormalig schoolleider in het VO en docent van de verkorte opleiding Zorgcoördinator.

Verkorte Opleiding voor de Zorgcoördinator

Herken je jezelf in dit artikel? En is het misschien tóch tijd voor verandering? Vergroot je kennis en vaardigheden en versterk jouw positie als zorgcoördinator!

Tijdens de verkorte opleiding voor de zorgcoördinator leer je in slechts 4 dagen hoe je de leerlingzorg optimaal vormgeeft op jouw school. Wil je meer informatie over deze opleiding?

Lees meer

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Mediawijsheid steeds belangrijker in het onderwijs

Voorlichting over mediawijsheid is steeds belangrijker op scholen, aldus Linda Vonhof, mede-eigenaar van Social Media …

èèn Reactie

 1. Alice van der Mark

  Prachtige vaststelling en je kunt het woord zorg coördinator vervangen door coördinator sociale veiligheid .
  en wellicht nog door veel meer functies in en buiten het onderwijs, maar van sociale veiligheid heb ik dan weer verstand.
  Compliment!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.