Wat zijn de mogelijkheden van ICT in het onderwijs?

ICT heeft vele toepassingen in het onderwijs. Het gaat hierbij niet om snoertjes en stekkertjes, maar juist om hardware en software inzetten om onderwijs te versterken en verrijken. De i-Coach bepaalt hoe ICT eruitziet in de school, om vervolgens collega’s te trainen op het gebied van digitale didactiek. De focus ligt hierbij altijd op de toegevoegde waarde voor het onderwijs. Hoe maak je juiste keuzes omtrent ICT in het onderwijs? Margreet Pols, expert op het gebied van activerende didactiek, vertelt meer.

De rol van de i-Coach omtrent ICT in het onderwijs

De meeste scholen hebben van oudsher een systeembeheerder en ICT-coördinatoren. Deze mensen hebben veel verstand van ICT, maar niet van de onderwijskundige rol die het kan spelen. De i-Coach komt hier om de hoek kijken. Hij of zij is de spin in het web die nadenkt over ICT om het onderwijs te versterken en hierover schakelt met collega’s. De i-Coach schrijft daarnaast een beleidsplan over de optimale inzet van ICT op school en de doelen ervan. Hij of zij traint collega’s vervolgens over ICT in het lesontwerp of over bepaalde toepassingen. De toegevoegde waarde voor het onderwijs staat hierbij centraal.

Hoe kan ICT het onderwijs ondersteunen?

De i-Coach denkt mee met collega’s over de keuzes omtrent ICT in het onderwijs. Hij of zij is goed op de hoogte van de keuzes die er zijn en welke keuzes waarom gemaakt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om software in te zetten voor gepersonaliseerd leren. Leerlingen werken hierdoor op hun eigen niveau. Een leraar heeft allerlei mogelijkheden om dit in te zetten, bijvoorbeeld voor de hele klas of juist voor bepaalde leerlingen. ICT heeft eindeloze mogelijkheden, daarom heeft het onderwijskundige waarde.

Denkmodellen voor de i-Coach

Verschillende modellen zetten je aan tot denken over wat je kunt en wilt met ICT in het onderwijs. Een voorbeeld hiervan zijn modellen die je stimuleren om na te denken over de toegevoegde waarde van Artificial Intelligence in het onderwijs. Deze modellen motiveren je om zelf na te denken en om keuzes te maken die passen bij de visie van jouw school en hoe jullie lessen vormgeven. Voorbeelden van modellen die houvast geven zijn het TPACK-model en het SAMR-model.

Het TPACK-model

Technologie die je integreert in je onderwijs, moet een combinatie zijn van drie soorten kennis:

  • Technologische kennis, je moet weten hoe je technologie inzet om te leren.
  • Pedagogische kennis, je moet weten hoe jouw leerlingen leren.
  • Contentkennis, je moet duidelijk weten wat je jouw leerlingen wilt leren.

Je zoekt dus altijd naar toepassingen die de drie soorten kennis combineren als je ICT in jouw onderwijs wilt integreren. Je doet dus geen Kahoot meer omdat het simpelweg leuk is, maar juist om te testen of leerlingen weten wat ze moeten weten.

Het SAMR-model

Dit model gaat over de toegevoegde waarde van ICT. Het verdeelt verschillende soorten ICT in categorieën, waardoor jij kunt inschatten in hoeverre het van waarde is in jouw klas:

  • Substitution, de technologie vervangt iets analoogs. Je denkt hierbij aan een boek lezen op een scherm.
  • Augmentation, de technologie maakt iets mogelijk dat eerst niet kon. Je denkt aan een verslag typen in Word met spellingscontrole en het automatisch toevoegen van bronnen.
  • Modification, de technologie maakt het mogelijk om taken op een andere manier vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is met meerdere leerlingen in één document werken, om zo samenwerkend te leren.
  • Redefinition, de technologie maakt nieuwe soorten onderwijs mogelijk. Het project wereldoriëntatie is een goed voorbeeld, omdat je samen met een klas in een ander land een project kunt doen. Dit is onmogelijk zonder technologie.

De drie componenten van de i-Coach

De eerdergenoemde modellen stellen jou in staat om te bepalen wat je wilt met ICT in het onderwijs, wat de mogelijkheden zijn en hoe je het onderwijs daarmee vormgeeft. Je moet jouw keuzes hierna goed communiceren met het management en jouw team. Drie componenten zijn dus heel belangrijk voor de i-Coach:

  • Visie en beleid, hoe geef je het ICT-beleid vorm en hoe positioneer je jezelf ten opzichte van het management en het onderwijsteam?
  • ICT in het onderwijs, hoe geef je het onderwijs goed vorm met ICT?
  • Professionalisering van collega’s, hoe train en coach je jouw collega’s om ICT op een effectieve manier in te zetten?

SBO organiseert de opleiding Onderwijskundig i-Coach in het PO, VO & MBO om jou kennis te laten maken met alle drie de componenten. Margreet: “de opleiding geeft je handvatten waarmee je zelf praktisch aan de slag kunt in je eigen school. Dit is genoeg voor deelnemers die simpelweg aan de slag willen met ICT in het onderwijs. Zij zijn dan ook erg enthousiast over de opleiding. Sommige deelnemers willen meer verdieping, daarvoor sluit de opleiding aan bij een post-hbo die een waardevolle aanvulling is”.

Maak gebruik van de toegevoegde waarde van ICT

Wil jij meer weten over de relevante denkmodellen voor de i-Coach of over de drie componenten die de i-Coach moet beheersen? Meld je dan aan voor de opleiding Onderwijskundig i-Coach in het PO, VO & MBO of download de brochure voor meer informatie over het programma. Margreet leert je om kritisch te kijken naar de mogelijkheden en om de vertaalslag te maken naar jouw eigen school. Een cursus die alleen de mogelijkheden bespreekt is niet zo interessant, want deze veranderen haast jaarlijks. Je leert daarom om zelf op een duurzame manier te kijken naar ICT in het onderwijs. De opleiding is ook op maat als Incompany-traject mogelijk. Je gaat dan samen met collega’s concreet aan de slag met de leerbehoeften op jouw school.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *