Zorgcoördinator in tijden van Corona

Afgelopen weken verzorgden veel middelbare scholen onderwijs op afstand. Als zorgcoordinator is het belangrijk om in deze tijd goed zicht te houden op de leerlingen en ook als we straks weer terug naar school gaan, zijn er een aantal belangrijke zaken om op te pakken. Maarten Jiskoot, docent van de Verkorte opleiding voor de Zorgcoördinator, deelt zijn adviezen:  

Adviezen voor de zorgcoördinator bij onderwijs op afstand

1: Inventariseer en communiceer in samenwerking met schooldirectie en ketenpartners de ondersteuningsmogelijkheden (‘lijntjes’) voor ouders/verzorgers, leerlingen én  docenten

2: Communiceer via welke kanalen er ondersteuning geboden kan worden. Denk aan Whatsapp, telefoon, email, beeldbellen, chat en fysieke inloop momenten.

3: Organiseer vaste online check-in momenten of spreekuurtjes met mentor/SLB’er en-of zorgcoördinator

4: Als er contact is vraag; hoe, hoe vaak en wanneer de leerling/ouder/docent behoefte heeft aan een contactmoment

Adviezen voor de zorgcoördinator bij hervatting van het onderwijs op school

1: Bespreek met het MT, de docenten en mentoren/SLB’ers dat er eerst aandacht komt voor het sociaal/emotionele aspect van onderwijs boven het inhoudelijk/didactische aspect. Denk aan:

  • Begrip tonen voor grote(ere) verschillen tussen leerlingen
  • Ruimte voor groepsvorming, aanhalen onderlinge relaties en -samenwerkingsopdrachten voor leerlingen
  • Samen verkennen van- en ruimte geven voor manieren waarop het leren als prettig is ervaren de afgelopen tijd
  • Leerlingen eventueel hun persoonlijk zorgen op een veilige manier kwijt kunnen

2: Maak interne afspraken over het signaleren van ondersteuningsbehoeften met de mentor/SLB’er in positie

  • Met welke leerlingen is de afgelopen tijd weinig tot geen contact geweest?
  • Over welke leerlingen worden regelmatig zorgen uitgesproken door de docenten?
  • Organiseer een gespreksronde tussen leerling en mentor/SLB’er waarbij signalen kunnen worden opgehaald

3: Maak de interne ondersteuningsroute inclusief bijbehorende contactpersonen duidelijk door deze in beeld te brengen en te verspreiden.

  • Wanneer kunnen leerlingen met welke vragen bij welke medewerker terecht?
  • Welke medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het bieden van basisondersteuning binnen de school?

Verkorte Opleiding voor de Zorgcoördinator

Herken je jezelf in dit artikel? En is het misschien tóch tijd voor verandering? Vergroot je kennis en vaardigheden en versterk jouw positie als zorgcoördinator!

Tijdens de verkorte opleiding voor de zorgcoördinator leer je in slechts 4 dagen hoe je de leerlingzorg optimaal vormgeeft op jouw school. Wil je meer informatie over deze opleiding?

Lees meer

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Vijf manieren om kleuters spelenderwijs te laten leren

Kleuters leren niet gelijkmatig. Je moet inspelen op de ontwikkelingsfase en de interesses van het …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.