eenzaamheid ouderen

5 hoofdconclusies uit de nieuwe Wmo voor u op een rij!

Groen licht voor de nieuwe Wmo 2015! Het kabinet heeft met de steun voor de Wmo 2015 groen licht gekregen voor de laatste van de drie grote hervormingen in het sociaal domein! Naast de Jeugdwet en Participatiewet is nu ook de nieuwe Wmo een feit!

Er is groot inhoudelijke draagvlak voor de nieuwe Wmo, waarin zelfredzaamheid centraal staat. Het tempo waarin gemeenten de zorg en ondersteuning moeten regelen voor hun kwetsbare inwoners is veel fracties echter een doorn in het oog. Zeker in combinatie met de forse, zij het wat verzachte, korting op het budget dat naar gemeenten overgaat. Toch gaat de nieuwe Wmo door!

Doel van de nieuwe Wmo

De Wmo heeft als doel dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen én dat burgers participeren met ondersteuning van de gemeente. De wet draagt er ook aan bij dat de langdurige zorg betaalbaar blijft. Gemeente en cliënt bespreken gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden.

5 hoofdconclusies uit de nieuwe Wmo voor u op een rij!

  • In het nieuwe verdeelmodel Wmo 2015 moet rekening worden gehouden met sociaal-economische en demografische aspecten én met gezondheidsverschillen tussen gemeenten
  • Mantelzorg was, is en wordt niet verplicht! Gemeenten kunnen familieleden die geen mantelzorg kunnen of willen verlenen, niet verplichten extra in de buidel te tasten, benadrukt de staatssecretaris
  • Voor de uitvoering van de Wmo 2015, inclusief de reeds bestaande taken, hebben gemeenten komend jaar een budget van 8 miljard euro
  • Gemeenten moeten een bezuiniging opvangen van 724 miljoen euro: 465 miljoen euro op de huishoudelijke hulp en 259 miljoen euro op begeleiding
  • Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met de toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven
Actualiseer uw kennis over de nieuwe Wmo, bekijk de korte opleidingen

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *