De rol van data en technologie: digitalisering van de overheid

De digitalisering van de overheid gaat gestaag verder. Data en technologie spelen daarom een steeds prominentere rol binnen de publieke sector. De komst van deze nieuwe toepassingen gaat gepaard met de komst van vele nieuwe datawetten vanuit de Europese Unie. Het kabinet bereidt zich voor op deze nieuwe wetten. Welke thema’s spelen op dit moment een grote rol binnen de digitalisering van de overheid?

AI en data-ethiek binnen de digitalisering van de overheid

Verantwoord gebruik van Artificial Intelligence staat hoog op de agenda van staatssecretaris van digitalisering Alexandra van Huffelen. De AI Act, de Europese wetgeving over AI, reguleert het gebruik van deze technologie. De wet is van toepassing op alle sectoren, behalve de militaire sector. De AI Act brengt dan ook grote veranderingen met zich mee. De overheid bereidt zich hierop voor met een aantal initiatieven, zoals het in 2022 gelanceerde algoritmeregister. Alle gepubliceerde algoritmes worden hierin openbaar gemaakt. Het belang van openheid omtrent AI, algoritmes en ethische verantwoording is essentieel na de Toeslagenaffaire.

Werken in de cloud

Het is de afgelopen jaren onvermijdelijk om te werken in de cloud. Dit kan echter een groot risico zijn als je het niet veilig en gereguleerd doet. Daarom is er in 2022 een rijksbreed cloudbeleid gepubliceerd. Het kabinet wil commerciële cloudaanbieders voor de Rijksoverheid toestaan. De kans is dan groot dat de doorgifte van Nederlandse overheidsdata en persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) toeneemt, met alle risico’s van dien. Vanwege een ingediende motie overweegt het kabinet de keuze om een Europees cloudalternatief te kiezen.

Nieuwe wetgeving omtrent cybersecurity (NIS2)

Het kabinet bereidt zich met de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) voor op de komende Europese wetgeving omtrent cybersecurity. De komst van de NIS2 heeft vooral veel impact op organisaties in de publieke sector. Deze verordening verhoogt de eisen omtrent cybersecurity voor essentiële organisaties. Je krijgt te maken met een verplichte aanpak van risicobeheersing en een lijst van minimale beveiligingselementen.

Bereid je voor op de komst van de datawetten

Wil jij je als jurist werkzaam binnen het publieke domein voorbereiden op deze ontwikkelingen? Volg dan de Juridische Update: Data & Technologie binnen de Publieke Sector. Binnen zeven interactieve online modules is jouw basiskennis over de belangrijke digitaliseringsonderwerpen in het publieke domein up-to-date! De experts uit het overheidsdomein duiden de onderwerpen zodat het voor jou toepasbaar is in het juridisch kader. Deze opleiding is ook Incompany mogelijk.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *