Home » Overheid » Een heldere identiteit zet een gemeente op de kaart

Een heldere identiteit zet een gemeente op de kaart

In de snel verdichtende grote steden staat de fysieke openbare ruimte onder enorme druk. Daarnaast is de economische groei van kleinere gemeenten niet meer vanzelfsprekend. In de grote steden is er steeds minder ruimte voor mens, groen en water. En staat mobiliteit, interactie en de menselijke maat onder druk. Lopen steden in krimpregio’s leeg en ontstaat er verschraling van het aanbod van voorzieningen zoals retail, scholing, leisure, sport en ontspanning. Het is een grote uitdaging om in krimpregio’s leegstand van winkelstraten en bedrijventerreinen tegen te gaan en nieuwe invullingen te ontwikkelen.

Burgerinitiatief

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiestad legt meer en meer de verantwoordelijkheid bij burgers waarbij zij geacht worden initiatieven te nemen. De lokale overheden worden geacht deze burgers te faciliteren bij de realisatie van de initiatieven. In dit proces zijn de rollen, functies en verantwoordelijkheden nog niet geheel duidelijk en dat vraagt om flexibiliteit en improvisatiekracht. Immers is het vaak niet duidelijk wat de verwachtingen en do’s en dont’s over en weer zijn.

Duidelijke rol en heldere identiteit

Dit vraagt volgens Made in May om duidelijkheid. Duidelijkheid over de rollen. In ieder geval de rol van de gemeenten. Een duidelijke rol en een heldere identiteit. Een heldere identiteit geeft duidelijkheid en herkenbaarheid in een wereld die als diffuus en verwarrend wordt ervaren. Een heldere identiteit van gemeenten schept verbinding tussen bewoners, ondernemers en bijvoorbeeld bezoekers. Maar ook tussen lokale overheden en burgers in al hun verscheidenheid. Een heldere identiteit zet een gemeente op de kaart en maakt duidelijk wat de gemeente te bieden heeft voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Een heldere identiteit komt enerzijds voort uit het DNA van een gemeente, immers in het verleden ligt de toekomst besloten. En anderzijds uit een gedragen gemeentelijke toekomstvisie. Een heldere identiteit vormt de basis voor het succesvol ontwikkelen van innovatieve oplossingen in het stedelijke en sociale domein. En het vormt de basis om te komen tot slimme, succesvolle en toekomstbestendige participaties tussen overheden, burgers en het bedrijfsleven.

Participaties die in grote gemeenten ruimte bieden aan een hogere kwaliteit van leven en een gelukkige samenleving. En in de kleinere gemeenten de kwaliteit van leven en een gelukkige samenleving toekomstbestendig maken.

Door: Harry Puts, Madeinmay

Meer informatie

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2016/04/26/69855economischezaken_116.pngWilt u inzicht in nieuwe initiatieven / voorbeelden om deze in uw eigen organisatie toe te kunnen passen? Dan is de opleiding Beleidsadviseur EZ zeer interessant voor u! Benieuwd naar het opleidingsprogramma?

Bekijk het programma

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

GES 2019: levensverbeterende innovaties voor het voetlicht

Innovaties die wereldwijd levens verbeteren kwamen tijdens de Global Entrepreneurship Summit (GES 2019) in al …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *