wijzigingen sociaal domein op een rij

Enorme wijzigingen in het sociale domein voor u op een rij!

Bent u als ambtenaar al goed voorbereid op de drie decentralisaties? De overheid streeft naar een “participatiesamenleving” waar plaats is voor iedereen. Jong en oud, ziek en gezond. Maar ook een samenleving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, ieder naar eigen vermogen. De burger weer in zijn eigen kracht zetten, dat is de basisgedachte achter de enorme veranderingen binnen het sociale domein die regelrecht op u afkomen.

3 decentralisaties gepland met een ingangsdatum van 1 januari 2015!

De decentralisaties: Jeugdwet, nieuwe Participatiewet, overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en WLZ en Passend Onderwijs. Enorme hervormingen binnen het sociaal domein komen in razend tempo op u af. Alle nieuwe wetten staan gepland met een ingangsdatum van 1 januari 2015.

Weet u hoe uw gemeente zich voorbereidt op de nieuwe taken in het sociale domein? 

Uit berichten in het Binnenlands Bestuur van 18 maart jongstleden komt naar voren dat ruim 1/3 van de ambtenaren (36 procent) nog geen idee heeft hoe zijn gemeente zich voorbereid op de nieuwe taken langdurige zorg, jeugd en werk. Nog eens 7 procent geeft aan dat er nog helemaal geen voorbereidingen worden getroffen!

De tijd tikt… bereid u tijdig voor!

Aangezien de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet staan gepland met een ingangsdatum van 1 januari 2015 betekent dit voor u dat de tijd dringt. U heeft nog slechts 9 maanden om u voor te bereiden! Wat is de stand van zaken binnen uw gemeente en/of werkregio?

Een greep uit de veranderingen die gaan komen:

 • Nieuwe relevante wet- en regelgeving: de nieuwe Wmo, nieuwe Jeugdwet en Participatiewet
 • Welke beleidsvrijheden heeft/behoudt de gemeente onder de nieuwe Participatiewet?
 • Wat zijn de gevolgen voor de Sociale Werkvoorzieningen (SW)?
 • Welke budgetten komen beschikbaar voor de uitvoering van de Participatiewet, welke financiële risico’s voor gemeenten zijn hieraan verbonden en welke (on)mogelijkheden biedt het Sociaal Deelfonds in dit verband?
 • Integratie van de SW in de Intergemeentelijke Sociale Dienst
 • Aan de slag met nieuwe Jeugwet, wat wordt de rol van de zorgverzekeraar? Van de aanbieders en van de huisarts?
 • Hoe wordt de toegang en toeleiding geregeld?
 • Wat zijn de verschillen tussen de huidige Wmo en nieuwe Wmo2015?
 • Wat zijn de mogelijkheden om af te stemmen tussen wijkteams en wijkverpleegkundigen?
 • Inkoop en contracteren in het totale sociale domein, inkoop gekoppeld aan 1 gezin, 1 plan, 1 financiering
 • Oude en nieuwe manier van bekosting, wat gaat er precies veranderen?

En meer…

Voorbereiding op de veranderingen in het sociale domein

U krijgt nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Zorg dat u goed voorbereid bent.

Bekijk het opleidingsaanbod over het sociale domein

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Eerste opleiding over Circulaire Economie met topdocenten

‘Geld verdienen, maar dan niet over de rug van de aarde’ “Een circulaire economie is …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *