Hoofdpunten uit de nieuwe Wmo

De nieuwe wetteksten van de Wmo liggen bij de Tweede Kamer

Vorige week is de nieuwe Wmo naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe Wmo moet in werking treden op 1 januari 2015. Er is voor gemeenten een budget beschikbaar van 3,9 miljard euro om vorm te geven aan al deze nieuwe verantwoordelijkheden. In dit artikel zetten wij de hoofdpunten uit de nieuwe Wmo voor u op een rij!

 

 

Doelen en uitgangspunten nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor u op een rij:

  • Zelfredzaamheid en participatie centraal: hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en binnen de maatschappij kunnen participeren?
  • Gemeenten meer verantwoordelijkheid geven voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan onze samenleving
  • De nieuwe wet biedt gemeenten wél de mogelijkheid burgers passende ondersteuning te bieden, die recht doet aan de persoonlijke thuissituatie van mensen
  • Burgers de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk thuis een gestructureerd huishouden te voeren
  • Het uitgangspunt is altijd de burger: wat zijn de mogelijkheden en behoeftes van de cliënt?
  • Maatvoorzieningen vanuit gemeenten worden ontwikkeld wanneer de burger het zelf dan wel binnen zijn/haar sociale omgeving niet meer kan oplossen
  • De burger met een maatwerkvoorziening behoudt in de nieuwe wet de mogelijkheid om ondersteuning met een PGB zelf in te kopen
  • De gemeenten gaan binnen de nieuwe Wmo actiever samenwerken met de zorgverzekeraars voor het organiseren van de benodigde zorg in wijken
  • Er komt een cruciale en centrale rol voor sociale wijkteams, waarbij de wijkverpleegkundige een zeer belangrijke schakel is tussen zorg, ondersteuning en welzijn.

De nieuwe wetteksten zijn afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Kees van den Brug (Directeur Generaal Langdurige zorg) hoopt dat deze de zorgen rondom de uitvoering van de randvoorwaarden van de Wmo kunnen wegnemen.

Leer meer over de nieuwe Wmo

Bekijk het opleidingsaanbod over de actualiteiten rondom de 3 transities in het sociale domein.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *