In 10 stappen naar verantwoord veranderen in het sociaal domein. Transitie onder controle.

Gemeenten en aanbieders van Wmo en Jeugdhulp (de zorgaanbieders) zijn sinds 1 januari 2015 volop bezig met de uitvoering van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Terwijl de winkel gewoon open bleef stonden zij voor de taak om de zorg dichter bij de burger te organiseren en de door het rijk geplande bezuiniging door te voeren. Dat is niet eenvoudig.

Sturing en beheersing in het sociaal domein

De eerste ervaringen van 2015 tonen dat de continuïteit grotendeels geborgd is. Maar vooralsnog blijven betrouwbare gegevensuitwisseling, goede facturatie en duidelijkheid over eindverantwoording en rechtmatigheid omtrent de zorg achter. Dat blijkt uit het onderzoek Sturing en beheersing in het sociaal domein, uitgevoerd door BDO en RadarAdvies.

Tien aanbevelingen voor gemeenten en zorginstellingen

Naar aanleiding van hun onderzoek hebben BDO en RadarAdvies tien aanbevelingen voor gemeenten en zorginstellingen:

  1. Gemengde sturing is nodig. Voor een goede verantwoording zijn meervoudige sturingsconcepten lokaal of in de regio noodzakelijk.

  2. Wees niet te ongeduldig! Het kost tijd voordat er sprake is van een succesvolle transformatie met een goede verantwoording.

  3. Kijk naar maatwerk, breder dan het sociale domein. Maak een koppeling naar passend onderwijs en sociale participatie.

  4. Stimuleer leiderschap. Dat is essentieel voor een ingrijpend veranderingstraject, zoals in het sociaal domein.

  5. Ontwikkel verschillende soorten sturingskengetallen, kwalitatief én kwantitatief.

  6. Zorg voor de juiste kennis en voor risicomanagement tijdens de transformatie én de uitvoering.

  7. Durf keuzes te maken! Zorginstellingen zullen portfoliokeuzes moeten maken.

  8. Werk niet voor elkaar, maar met elkaar. Zorginstellingen moeten proactief zijn en initiatief nemen om met gemeenten te overleggen.

  9. Breng samen de administratieve lastendruk terug. Gemeenten en zorgorganisaties moeten daartoe samenwerken.

  10. Vind een balans tussen transformeren en controleren. Tussen gemeente en zorginstelling moet duidelijkheid bestaan ten aanzien van de verantwoording en controle op de rechtmatigheid, maar ruimte blijven voor transformatie.

Bron: Binnenlands Bestuur. Lees de volledige blogpost.

Geschreven door Anton Revenboer senior adviseur en teammanager, RadarAdvies. Tevens hoofddocent bij de opleiding Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Inzicht in uw financiën nu belangrijker dan ooit!

Kwaliteit leveren met minder middelen vraagt om strategisch plannen en begroten. Hierbij heeft u binnen uw functie nu ook nog eens te maken met veranderende taken en verantwoordelijkheden. Volg de 4-daagse opleiding Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein waarbij financiën, sturing en beheersing, transformatie en informatiemanagement centraal staan!

Bekijk het programma

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *