Infographic: Aanvraag ondersteuning Wmo in 2015

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) legt in een infographic uit hoe ondersteuningsvragen in de Wmo vanaf 2015 worden afgehandeld. In een toelichting op de ‘Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning over Wmo 2015’ wordt onder meer aangegeven hoe om te gaan met spoedgevallen. Klik op de afbeelding om te vergroten.

In de uitleg worden vier stappen benoemd:

– Burger meldt zich
– Gesprek met de gemeente
– Aanvraag
– Passende ondersteuning

Bij de ondersteuningsvraag wordt ook gekeken naar het gezinsverband, familie en kennissen, algemene voorzieningen en zelfredzaamheid. Het duurt circa 6 weken voordat de aanvraag is geaccepteerd en vervolgens nog 2 weken voordat de gemeente een besluit neemt.

Onderzoeksfase en spoedgevallen

In het document ‘Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning over Wmo 2015’ wordt de vraag hoe spoedgevallen worden behandeld duidelijk beantwoord. Het is geen wenselijke situatie wanneer mensen de onderzoeksfase overslaan.

Staatssecretaris Van Rijn: ‘De onderzoeksfase is juist een waarborg voor cliënten om gehoord te worden en in gezamenlijk overleg tot een kwalitatief goed ondersteuningsplan te komen. Bovendien is het ook van belang na te gaan of de voorziening die de cliënt voor ogen heeft, inderdaad is, wat hij nodig heeft en dat de voorziening geen surrogaat is voor mogelijk onderliggende problematiek. Niet uit te sluiten is immers dat een algemene voorziening meer aan de behoefte voldoet of dat de onderliggende vraag een andere is. Is sprake van een spoedeisende situatie, dan is het college na de melding gehouden onverwijld te beslissen tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening; de uitkomst van het onderzoek hoeft dan natuurlijk niet afgewacht te worden.’

Bron: In voor zorg!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Online monitoring | Privacyaspecten

Voor gemeenten blijft het lastig wat wel of niet mag volgens de privacy wet bij …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.