Integrale hulpverlening en gegevensuitwisseling in de jeugdzorg

Een doelstelling van de Jeugdwet is om te komen tot een integrale hulpverlening op basis van ‘1 gezin, 1 plan en 1 regisseur’. Om tot een integrale hulpverlening te komen, is het noodzakelijk dat de spelers in de jeugdzorg (persoons)gegevens over gezinnen met elkaar uitwisselen. Een veel gehoorde klacht is dat de privacyregels dit belemmeren. Zijn het inderdaad de privacyregels die een goede samenwerking belemmeren of spelen ook andere factoren hierbij een rol?

Wil er daadwerkelijk iets terecht gaan komen van een meer integrale aanpak en het samenbrengen van signalen van onveiligheid binnen een gezin, dan vraagt dat om meer dan een doelstelling ‘1 gezin, 1 plan en 1 regisseur’. Het vraagt om een goede analyse en bewustzijn van waarom het tot op heden niet voldoende is gelukt om dit te realiseren en een ‘faire’ discussie over de rol van de privacyregels hierin.

Lees het volledige artikel

Geschreven door:
Mr. Yvonne Sieverts,
 ervaren trainer Privacy Bewustwordingstrainingen en juridisch adviseur van de ViSi Groep. Projectleider van het winnende project dat de Aanmoedigingsprijs beste integrale aanpak privacy heeft gewonnen voor de gemeente Westland.
Mr. Esther Lam, advocaat Jeugdrecht bij Suez Advocaten, gespecialiseerd in jeugdrecht en gegevensuitwisseling in de hulpverlening.

 

Esther en Yvonne verzorgen vanuit hun expertise ‘jeugd- en privacyrecht’ een bijdrage over de afwegingen en integriteitsvraagstukken van informatie-uitwisseling en integraal samenwerken bij de cursus Privacy en informatie-uitwisseling in zorg en sociaal domein en de cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein.

Cursus Privacy en informatie-uitwisseling in zorg en sociaal domein

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2016/09/13/69852voorzijdebrochurenieuw_136.pngVanaf 2015 wordt in het sociaal domein gewerkt met nieuwe wet- en regelgeving. De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Op onder andere deze vraag geeft de 5-daagse praktijkcursus ‘Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein’ u antwoord. Meer informatie over deze cursus?

Bekijk de website

Cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2016/09/09/70035_116_wet-en-regelgevinsociaaldomein.pngInzicht in privacywetgeving en privacymanagement leidt tot een betere samenwerking. De cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein biedt u:

  • Inzicht in de Wet bescherming persoonsgegevens
  • Mogelijkheden voor informatie uitwisseling en integraal samenwerken sociaal domein
  • Concrete handvatten voor effectief privacymanagement

Meer informatie over deze cursus?
Bekijk de website

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

èèn Reactie

  1. Dankjewel voor dit artikel over integrale hulpverlening. Ik begrijp de drang zoveel mogelijk informatie te willen over een gezin. Maar je loopt hier wel het risico mee dat de doelgroep de hulpverlening meer gaat beschouwen als een verlengstuk van de authoriteiten, dan als hulp. Terwijl je als gezinstherapeut of bij de jeugdzorg juist bezig bent met vertrouwen winnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *