Interview met Eddy Veenstra – huisvesten van mensen met een smalle beurs

Voorafgaand aan het Nationaal Symposium Woningcorporaties vroegen we Eddy Veenstra (directeur Woningstichting SWZ) zijn visie op een aantal stellingen.

Wat zijn de effecten van verhuurdersheffing voor de corporatiesector?

De effecten van de verhuurdersheffing zien we straks op drie terreinen terug. Allereerst ligt er een relatie met de jaarlijkse huurverhogingen en de verhoging van de huur bij opzegging van de woning. Corporaties zullen hun inkomsten proberen te verhogen en een gedeelte van de heffing neerleggen bij bewoners. De betaalbaarheid en samenstelling van de huurwoningvoorraad is dan in het geding. Vervolgens gaat de heffing onvermijdelijk ten koste van investeringen door corporaties. En tenslotte zullen (moeten) corporaties snijden in hun kosten. Lokaal (gemeente, corporatie, bewonersorganisaties) moet beoordeeld worden welke verdeling over de drie genoemde terreinen de juiste is.

Hoe ziet de toekomstige ‘kerntaak’ van woningcorporaties er uit?

De kerntaak bestaat uit het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Ik heb er geen moeite mee als de huurtoeslaggrens uitgangspunt is. De Europese inkomensgrens van ruim 34.000 wordt nu gehanteerd. Bij toewijzing kunnen we 10% van onze sociale huurwoningen ook aan mensen met hogere inkomens verhuren. Wellicht is een maximale grens van 10% ook verdedigbaar als het gaat om woningen boven de huurtoeslaggrens per corporatie. Naast het huisvesten van de doelgroep, zie ik (slechts) nog taken voor corporaties op het gebied van leefbaarheid. Welke taken dit zijn, kunnen in een lokaal of regionaal woonakkoord worden afgesproken.

Hoe moet de samenwerking tussen gemeentes en corporaties er in de toekomst uit gaan zien?

Ik zou het goed vinden als we afscheid nemen van prestatie-afspraken. Ik zie meer in een lokaal of regionaal wooncontract. De corporatie is niet democratisch gelegitimeerd. Ik heb dan ook geen moeite met invloed van de gemeente(raad) op het beleid van de corporatie. Als dit maar in overleg met de bewonersorganisaties plaatsvindt en niet tot meer burocratie leidt.

Nationaal Symposium Woningcorporaties

Tijdens het symposium woningcorporaties geeft Eddy Veenstra samen met 2 andere vooraanstaande bestuurders in de corporatiesector zijn blik op de toekomst van de sector.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De toekomst laat zich testen

Rinske Brand – Founder BRAND The Urban Agency Als kind zijn we niet anders gewend: …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.