Leer de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet te implementeren

Voor iedereen die benieuwd is wat de Beleidsgerichte Jaaropleiding Sociaal Domein inhoudt interviewde wij de hoofddocent van deze opleiding John van Hal. Hij legt uit welke onderwerpen centraal staan tijdens deze jaaropleiding. Ook geeft een cursist haar visie op de opleiding.

Bekijk het interview

Transcript van het interview

John van Hal:
“De jaaropleiding sociaal domein omvat eigenlijk de drie decentralisaties vanuit 2014. Die zijn nu in 2015 actief geworden, dus het is nu ook meer de transformatie. Tijdens de opleiding krijgen de cursisten informatie over de wet- en regelgeving, maar met name over hoe dat je het in de praktijk toepast en wat de verbanden zijn tussen de verschillende domeinen die we nu hebben op het gebied van de Wmo, op het gebied van de Participatiewet en op het gebied van de Jeugdwet, waarbij we ook linken leggen met de Wet Langdurige Zorg onder andere, maar ook met de Wet Passend Onderwijs. Dus het is enerzijds theorie en anderzijds ook heel veel op de praktijk gericht, hoe zorg je nu dat je die op een goede manier implementeert in jouw gemeente?”

Cursist:
“Deze cursus speelt goed op de ontwikkelingen in die er op dit moment zijn en waar ook, zeg maar, uitvoering aan gegeven wordt. Dat gaat allemaal stapje voor stapje en omdat zo’n leergang een jaar lang duurt, sluit dat heel mooi aan op de praktijk.”

John van Hal:
“Op de verschillende cursusdagen zijn er ook verschillende docenten, die met name ook uit de praktijk komen. Dus we proberen zo veel mogelijk mensen uit de praktijk, die ook op gemeentes maar ook met zorgaanbieders te maken hebben, bijeen te brengen zodat ze ook praktijkcasussen kunnen doen. Dat betekent dat we op de dag zelf een stukje theorie geven, maar ook met name dat we proberen te linken aan de praktijk. En ook dat de cursisten een casus gaan doen per dag en gedurende een jaar hebben de cursisten ook de mogelijkheid om één casus voor zichzelf uit te werken. Een soort eindopdracht waarin ze een probleem uit de organisatie of binnen de gemeente of een bepaald onderwerp uit kunnen diepen en daar een soort scriptie over kunnen schrijven.”

Cursist:
“Nou, het is heel duidelijk opgebouwd uit een x-aantal modules, verspreid over een jaar, met thema’s die dan helemaal uitgediept worden en die casussen helpen daarbij. Daarnaast ga je nog een studieopdracht doen, waarmee je het helemaal kan integreren met je eigen werk.”

John van Hal:
“Wat je binnen zo’n jaaropleiding ziet, is dat mensen ook veel meer interactie met elkaar krijgen, ook dat er een soort wederzijds begrip ontstaat voor de positie die ze hebben, zorgaanbieders en gemeenten, waardoor je ook die interactie veel meer krijgt en ook dat mensen elkaars taal gaan spreken. Wij proberen dat ook met elkaar te combineren en ook dat ze na gaan denken over: wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, hoe kan ik nu zorgen binnen mijn eigen organisatie dat wij meer de taal van de gemeente gaan spreken of andersom. Dus die interactie zorgt ervoor dat er ook meer wederzijds begrip ontstaat.”

Cursist:
“Mijn vak is de arbeidsmarkt. Maar er zitten hier ook mensen die met jeugdzorg te maken hebben of vanuit de gemeente of vanuit de meer psychiatrische hoek. Daardoor krijg je discussies en ook praktijkvoorbeelden uit de vakgebieden waar je wat minder in thuis bent. Ja, dat is prachtig.”

John van Hal:
“De opleiding is bedoeld voor mensen die toch wat meer op het beleidsmatig-strategische niveau zitten en het is ook met name, denk ik, bedoeld om te zorgen dat je veel meer generalistisch kunt denken in plaats van in je eigen domeintje, voor de Wmo, voor de Participatiewet, voor de Jeugdwet, maar juist het totaal veel meer overziet en er dus ook daar voor zorgt dat je die integraliteit bewerkstelligt en ook weet wat er op de verschillende terreinen speelt.”

Cursist:
“Iedereen die zich op dit moment met de Wmo en de Participatiewet bezighoudt en er handen en voeten aan wil en moet geven, die raad ik deze leergang aan.”

John van Hal is mede-eigenaar van Dehave b.v. en tot maart 2014 was John wethouder sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Rucphen. Momenteel voert John met name strategische projecten uit binnen het sociaal domein bij gemeenten en aanbieders. Het betreft hier projecten waarbij financiën, beleid en maatschappelijke effecten een belangrijke rol spelen. Daarnaast is John bezig met de voorbereiding van een promotieonderzoek op het gebied van innovatie binnen het sociaal domein.

Meer weten? 

De Beleidsgerichte Jaaropleiding Sociaal Domein is dé totaalopleiding binnen het sociaal domein die u leert om beleid te schrijven en het juiste advies te geven juist ook na 1 januari 2015. Bekijk het programma.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *