Manager: stop met managen!

De tijd dat de gemeente de regie had over de ontwikkeling van een buurt en deze kon managen is voorbij. De regie moet op zijn minst worden gedeeld met groepen bewoners, belangengroepen, maatschappelijke organisaties. Bewoners willen meer invloed op hun leefomgeving, organiseren zich steeds beter via sociale media, richten wijkcoöperaties op en bepalen zelf de buurtagenda. De machtsverhouding in de wijk is aan het veranderen. Er ontstaat steeds meer een level playing field.

Transitie naar zelforganisatie

Of het nu de komst van een nieuwe snelweg is, het opofferen van groen voor een projectontwikkeling of een ander onzorgvuldig of niet gedragen besluit. Bewoners kwamen altijd al in opstand tegen voor hun buurt bedreigende plannen maar ze verenigen zich nu steeds vaker succesvol via internet en sociale media en zijn steeds beter in staat offline acties te versterken met online (media-)aandacht. Door internet is kennis voor iedereen toegankelijk. Door sociale media kan deze kennis steeds gemakkelijker worden gedeeld. Het landelijk platform BUURbook is zelfs speciaal ontwikkeld voor samenwerken aan de buurt en het versterken van je buurtnetwerk.

Deze techniek stelt ons in staat langzaam maar zeker toe te groeien naar meer zelforganisatie in de stad: bewoners, ondernemers én professionals die op gelijkwaardig niveau en in wisselende samenstelling samenwerken aan zaken die hen bewegen; in hun eigen buurt. En dat is een positieve ontwikkeling!

Wederzijdse afhankelijkheid

Want waar bewoners meer samenwerken en meer betrokken zijn bij plannen in hun buurt ontstaan betere plannen, met meer draagvlak, meer sociale cohesie in de buurt, en daardoor meer sociale veiligheid, minder uitgaven voor schoon, heel en veilig, voor zorg en welzijn en een grotere buurteconomie. Online samenwerken in een transparante omgeving versterkt bovendien het onderlinge vertrouwen.

De tijd van hokjesdenken of onderscheid tussen fysieke, sociale of economische opgaven is voorbij. De maatschappelijke opgave in een gebied staat centraal. Integraal denken is hiervoor een must. Daar zijn bewoners meestal beter in dan professionals. En da’s niet gek: bewoners zijn immers professionals waar het gaat om hun eigen buurt. Laten we die gebiedskennis dan ook optimaal gebruiken!

Online samenwerken verlaagt de drempel voor veel bewoners om mee te doen in hun toch al spaarzame tijd. Bovendien maakt de transparantie zichtbaar dat er tegenstrijdige meningen zijn in een buurt. Bewoners moeten onderling en met professionals op zoek naar het gezamenlijk belang. Dat maakt voelbaar dat bewoners en professionals wederzijds afhankelijk zijn van elkaar: één van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking volgens Stephen Covey.

Van spin naar netwerker

Dat vergt voor iedereen een andere manier van werken: voor bewoners, die ineens meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen; voor projectontwikkelaars die hun plannen samen met eindgebruikers moeten ontwikkelen; maar vooral voor wijk- en gebiedsmanagers. Zij zullen meer procesbegeleider zijn van dat wat er in hun wijk leeft en speelt dan dat ze de regie daarover voeren. Wijk- en gebiedsmanagers veranderen van spinnen naar netwerkers in hun wijk.

Het woord ‘manager’ letterlijk: ‘het aan de hand leiden‘ is in deze nieuwe setting misplaatst. Manager: stop met managen! Je werk is steeds meer van verbindende, netwerkende dan wel faciliterende aard. Tijd voor een andere functienaam!

 maarten van der velde 100pxMaarten van der Velde is gastdocent SBO voor de opleiding Wijk- en Gebiedsmanagers, stedenbouwkundig en oprichter van BUURbook.nl, het landelijk, online platform voor de buurt. BUURbook richt voor elke buurt of wijk die dat wil een eigen omgeving in, zie bijvoorbeeld Schiebroek.BUURbook.nl Op BUURbook houden bewoners, ondernemers en professionals elkaar op de hoogte en werken ze samen aan alles in de buurt: van spontaan feestje tot serieus plan.

logo buurbook

Meer weten?

Tijdens de Opleiding Wijk- en Gebiedsmanagers leert u omgaan met wijkontwikkeling nieuwe stijl waarbij participatie wordt gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Dit betekent een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

eBook Beleidstalent

Jouw succes als beleidsontwikkelaar (en jouw team) wordt bepaald door: de snelheid waarmee je tot …

2 Reacties

  1. Maarten heeft helemaal gelijk. Vooral het aansluiten op, cq het vinden van een gezamenlijk belang is de belangrijkste motor voor (zelf)organisatie van bewoners/burgers. Zonder daarbij de balans te verliezen tussen (ik citeer Evelien Tonkens) ‘onderschatten en overvragen’.
    Wel een beetje jammer is dat Maarten zelf gebruik maakt van onnavolgbaar en dus overvragend managersjargon: ‘De maatschappelijke opgave in een gebied staat centraal. Integraal denken is hiervoor een must’. Walk your talk! En andersom natuurlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *