jeugdwet

Mijlpaal: tot standkoming van de Jeugdwet

in februari is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Jeugdwet! Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor álle jeugdhulp én de uitvoering van de jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen.

Een enorme stap, een bijzonder moment, met een grote uitdaging voor alle partners binnen de jeugdsector

De nieuwe breed gesteunde wet biedt duidelijkheid en is daarmee een enorme steun in de rug voor iedereen om nu in volle vaart aan de slag te gaan met de uitvoering binnen de verschillende regio’s.

De nieuwe Jeugdwet is de grootste stelselherziening ooit!

Er wordt gesproken over een mijlpaal binnen de Jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet is de grootste stelselherziening ooit! Een enorme uitdaging dus voor iedereen die betrokken is binnen de sector. Zeker omdat er naast de nieuwe Jeugwet ook nog twee andere decentralisaties AWBZ-Wmo en Participatiewet naast lopen.

Het doel

De nieuwe Jeugdwet moet een eind gaan maken aan de versnipperde hulpverlening binnen de jeugdzorgsector, met als uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Gemeenten worden eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp waardoor de zorg en ondersteuning die kinderen en gezinnen nodig hebben, nog verder kan worden verbeterd.

Doordat gemeenten binnen het sociale domein alle decentralisaties kunnen combineren, dwarsverbanden en linken kunnen leggen kunnen zij de kwaliteit van jeugdhulp verbeteren, maatwerk is hierbij mogelijk.

De verwachting is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. In samenhang met deze decentralisatie wordt een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten, net zoals herkenbaar is uit de eerdere Wet op maatschappelijke ondersteuning.

Meer weten?

Verdiep uw kennis in de Jeugdwet of transities met een van onze opleidingen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *