Home » Overheid » Privacy en gegevensuitwisseling binnen de hulpverlening

Privacy en gegevensuitwisseling binnen de hulpverlening

Bij verschillende calamiteiten met kinderen door de jaren heen, is steeds weer opnieuw geconstateerd dat de verschillende bij het gezin betrokken hulpverleners onvoldoende met elkaar hebben samengewerkt en zorgsignalen verloren zijn gegaan. In 2006 sprak prof. mr. drs. M.R. Bruning haar inaugurele rede “Over sommige kinderen moet je praten. Gegevensuitwisseling in de jeugdzorg”, uit.

Gegevensuitwisseling in de jeugdzorg

Zij constateerde dat gegevensuitwisseling in de jeugdzorg een – deels juridisch- knelpunt is dat kan en moet worden verbeterd. Anno 2016 blijft gegevensuitwisseling een worsteling, niet alleen binnen de jeugdzorg, maar binnen de hulpverlening in brede zin.

De gezinsvoogd heeft een sterker recht op informatie van andere hulpverleners gekregen in de Jeugdwet en de wetgever heeft als één van de doelstellingen van de nieuwe wetgeving in het sociaal domein geformuleerd dat er op basis van één plan, één gezin gewerkt moet worden. Maar toch blijft de privacy genoemd als een belemmerende facto om tot een samenwerking te komen.

Mijns inziens is dat niet altijd terecht en spelen echt ook andere factoren hierbij een rol, zoals onduidelijkheid over de eigen taak en die van de ander en een gebrek aan vertrouwen in elkaars deskundigheid.

Samenwerking en privacyregels

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het nu wel gaat lukken om tot een goede samenwerking te komen in die gezinnen waar verschillende hulpverleners betrokken zijn en de veiligheid van het kind en/of andere gezinsleden in het geding is? En welke privacyregels moeten hierbij in acht worden genomen? Kunnen we volstaan met de huidige privacywetgeving of is er aanvullende wetgeving nodig om dit te bereiken? Op 2 februari 2017 gaan Yvonne Sieverts en ik hierover graag met u de dialoog aan.

Door: Esther Lam, advocaat bij Suez Advocaten. Esther is gespecialiseerd in jeugdrecht/Jeugdwet en gegevensuitwisseling in de hulpverlening en heeft onder meer in opdracht van Jeugdzorg Nederland een privacyreglement opgesteld voor Veilig Thuis organisaties.

Privacy en informatie-uitwisseling in Zorg en Sociaal Domein

http://www.sbo.nl/media/filer_public/2016/09/13/69852voorzijdebrochurenieuw_136.pngOp 26 januari 2017 gaat de cursus Privacy en informatie-uitwisseling in de Zorg en het Sociaal Domein van start. De tweede cursusdag wordt verzorgd door Esther Lam, in samenwerking met Yvonne Sieverts. Benieuwd naar het volledige programma?

Bekijk het programma

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Opleiding Beleidstalent: Zwarte woordenlijst

Een projectplan moet kracht etaleren en specifiek zijn met betrekking tot wat je doet en …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *