Privacy is geen religie

Door: mr Corrie Ebbers

“Er wordt door juristen heel verschillend over dit onderwerp gedacht mevrouw Ebbers. Er zijn ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ en u behoort tot de preciezen”. “Nou”, zeg ik, “privacy is geen religie en ik verschil zelden van mening met mijn collega’s over de interpretatie van de wet”. Hij is niet overtuigd en zegt: “maar die regels maken het veel te ingewikkeld. Als wij geen informatie mogen delen dan kunnen we ons werk niet doen”. Ik zeg: “de regels geven houvast, ze helpen u juist om kwalitatief goed werk te leveren”.

Hij schudt zijn hoofd en ik vraag hem: “vindt u dat mensen zich aan de wet moeten houden? Mogen ze zwart bij verdienen of door rood rijden? En vindt u dat u zich aan de wet moet houden bij uw taakuitvoering?” Mijn gesprekpartner blijft stil… Ik besluit het gesprek te beëindigen en zeg: “als u zich aan de wet wilt houden dan kan ik u van advies dienen. Zo niet, dan kan ik u hooguit advies geven over de risico’s en de boetes die u boven het hoofd hangen”.

Het woord Privacy is besmet

Het woord ‘privacy’ is net zo besmet als het woord ‘feminisme’ of ‘islam’. Men is fel voor of tegen en er wordt zelden genuanceerd over gedacht. Het is ook een gecompliceerd onderwerp. Ik ben jurist en mijn taak is de wet uit te leggen zoals ie bedoeld is. Ik heb daarbij geen persoonlijke of politieke opvattingen en als ik die wel heb dan zeg ik dat er uitdrukkelijk bij. De opdracht is altijd simpel: er wordt een vraag voorgelegd en ik zoek uit wat de wet erover zegt. Soms is dit gecompliceerd want er zijn heel veel wetten waarin het gebruik van persoonsgegevens geregeld is. Er zijn dus ook heel veel mogelijkheden om persoonsgegevens te delen, en er zijn grenzen.

Het hek is van de dam als hulpverleners en ambtenaren zich niet aan de wet houden. Als fraude-opspoorders, bij het opsporen van wetsovertreders, zelf de wet overtreden. Waarom zou de burger dan nog vertrouwen in dergelijke functionarissen, in de hele overheid hebben? En waarom zouden burgers in zo’n samenleving moeten ‘participeren’?

Aandacht voor de volgende onderwerpen

Ik zal tijdens de bijeenkomst aandacht besteden aan de volgende onderwerpen, die ik hier als een stelling weer geef:

 1. De bedoeling van de decentralisatie is, dat persoonsgegevens die in het ene deel van het sociale domein worden verwerkt, ook voor andere doeleinden in het sociaal domein gebruikt kunnen worden.
 2. Mijn cliënt weet dat we samenwerken in het wijkteam dus binnen dit team mogen we alle informatie delen.
 3. Je moet altijd toestemming vragen als je gegevens van een persoon gaat vastleggen.
 4. De cliënt moet onze hulp accepteren of ie wil of niet.
 5. Geheimhouding geldt niet als wij daardoor niet goed kunnen samenwerken.
 6. Informatie op internet is openbaar want het is voor iedereen toegankelijk. Die informatie mag je dus gebruiken voor fraude-opsporing.

Test uw privacy-intuïtie en antwoord op elke stelling eens of oneens en breng dit mee op 1 februari 2018 naar de cursus Informatie-uitwisseling in het sociaal domein.

Beter samenwerken door inzicht in privacywetgeving en privacymanagement

De cursus Informatie-uitwisseling in het sociaal domein leert u:

 • Aan welke wet- en regelgeving rondom privacy u moet voldoen
 • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
 • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
 • Hoe u de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking en borging van de privacy kunt bewerkstelligen
 • Hoe u beleidskaders voor effectief privacymanagement inricht
Meer informatie over deze cursus

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

2 Reacties

 1. Paul Winkelhorst

  Interessant. Ik snap alleen het woord “doeleneinden” in het eerste onderwerp niet. Tenzij er doeleinden bedoeld wordt.

 2. Bij de opslag van data kan erg veel fout gaan. Die les hebben we wel geleerd van Edward Snowden. Hoe kan een burger van Amerika na zo’n onthulling nog vertrouwen hebben in veilige data opslag door de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *