Risicomanagement: 3 Tips & Tricks

Door: Martin van Staveren , Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente

Met risico’s heeft élke organisatie te maken. Ze kunnen de organisatiedoelen danig in de weg zitten. Bij veel overheden en non-profit organisaties staat risicomanagement dan ook hoog op de agenda. Enerzijds vanwege regelgeving en vanuit de toezichthouders. Anderzijds in toenemende mate ook vanuit de organisaties zelf, om de vaak ambitieuze beleidsdoelen te helpen realiseren.

Hoe in de dagelijkse praktijk van organisaties met risico’s wordt omgegaan verschilt enorm. Er wordt van weggekeken, of er wordt geprobeerd ze met dichtgetimmerde regelgeving te beheersen. Het eerste is struisvogelgedrag, het laatste geeft slechts de illusie van zekerheid. Gelukkig kan het ook anders, door risicogestuurd te gaan werken. Hierbij kijk je de realiteit van onzekerheid diep in de ogen en maak je op basis daarvan scherpe keuzes. Hieronder vindt u 3 simpele tips & trick om effectiever om te gaan met risico’s.

1. Pak het eenvoudig aan
Er zijn tientallen benaderingen en modellen voor het managen van risico’s in omloop. In feite komen ze allemaal op hetzelfde neer: wat zijn de risico’s die je doelen bedreigen, hoe groot zijn ze, wat ga je er aan doen en werkt dat? Risicogestuurd werken is dergelijke vragen vanuit de bestaande werkprocessen expliciet beantwoorden en waar nodig actie ondernemen. Soms is bewust niets doen overigens een prima optie.

2. Ga uit van doelen
Een risico kan je zien als het effect van onzekerheid op doelen. Dat kunnen je persoonlijke werkdoelen zijn, doelen van je afdeling of organisatie-brede doelen. Zonder doelen heb je dus geen risico’s, en ben je doelloos bezig… Weinig organisaties houden dat lang vol. Heldere doelen op elk niveau in de organisatie zijn dus het startpunt voor het effectief kunnen omgaan met risico’s. Af en toe doelen bijstellen hoort daar ook bij.

3. Kijk verder dan louter de financiële effecten
Optredende risico’s kosten niet alleen geld, bijvoorbeeld voor het compenseren van schade of de uitloop van een project. Soms is de gezondheid van medewerkers of burgers in het geding. Niet zelden geeft een optredend risico de reputatie van een organisatie een forse deuk. Denk aan aftredende bestuurders, toezichthouders of wethouders en het bijbehorende rumoer. Houdt daarom rekening met meerdere effecten bij het omgaan met risico’s.

Over de auteur
Dr. Martin van Staveren is gepromoveerd op risicomanagement en staat voor anders omgaan met risico’s. Als adviseur ondersteunt hij vanuit risicobureau VSRM organisaties met vernieuwend risicogestuurd werken. Martin is daarnaast kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente, en auteur van Risicogestuurd Werken in de Praktijk: www.risicogestuurdwerken.nl. Martin van Staveren is één van de docenten in de 5-daagse opleiding Risicomanagement & Gedragsverandering voor overheid en non-profit. Tijdens de opleiding krijgt u concrete tools van experts en vakgenoten waardoor u bewustzijn creëert. U leert relevante risico’s optimaal te beheersen zodat u uw organisatiedoelstellingen realiseert. Klik hier voor de website en het uitgebreide programma!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Kartrekker, verbinder en verkeersleider

De rups doet het werk, de vlinder wordt bewonderd De omgeving waarin beleidsadviseurs werken, verandert …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *