Trends op het terrein van economische zaken

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van economische zaken? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw regio? Aan het woord zijn vier experts.

 

Smart Specialisation van steden en regio’s

Economische ontwikkeling van steden en regio’s komt steeds meer in het teken te staan van SMART SPECIALISATION. Steden en regio’s moeten zich economisch zien te onderscheiden door (slimme)specialisatie, m.a.w. dat doen waar ze goed in zijn. Brainport Eindhoven (High Tech Systems), Energy Valley in Noord Nederland (innovatieve energierotonde) en FoodValley Wageningen  (Innovatieve voedseltechnologie) zijn mooie voorbeelden van deze strategieën. De EU lanceert  voor de periode tot 2020 de Smart Specialisation Strategy om regio’s met (grote) subsidies te stimuleren dit pad verder te ontwikkelen. Smart cities en regio’s gaan de economische toekomst van landen bepalen.

Frans Boekema, hoogleraar Economische Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg, hij verricht onderzoek en adviseert gemeenten, provincies, ministeries, bedrijven, brancheorganisaties en ontwikkelmaatschappijen op het terrein van regionale economie

 

Duurzame economische groei

Economische zaken is een veld dat steeds belangrijker wordt; in het centrum van gemeentelijk beleid. Steeds meer wordt duidelijk dat economie overal in zit. Uitkeringsgerechtigden die ondernemers worden, ZZP’ers die samen een betekenisvolle ‘cloud’ vormen, grote ondernemingen die verwortelen met de lokale economie, nieuwe civiele economie waar sociale doelstellingen belangrijker zijn dan winstoogmerk. Dus niet alleen meer acquireren van grote bedrijven, maar oog voor de veelzijdige betekenis van economie voor de gemeente. Economische zaken zal zich breder moeten positioneren, een samenwerking zoeken intern en met andere maatschappelijke partners. Een oriëntatie op meer markt, de overheid en de gemeenschap, is een garantie voor een duurzame economische groei.

Jeroen den Uyl, partner bij Twynstra Gudde, adviseert overheden en marktpartijen over economische strategieën en organiseert netwerken en allianties op samenwerking, triple helix en civic economy

 

De regionale beroepsbevolking als dé vestigingsfactor

Bij het aantrekken van de economie zal de omvang en de kwaliteit van de regionale beroepsbevolking dé vestigingsfactor worden van bedrijven. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel wordt belangrijker dan alle andere economische instrumenten die kunnen worden ingezet om bedrijven aan te trekken en te behouden, zoals bijvoorbeeld grondprijs, aanbod en kwaliteit van bedrijventerreinen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen worden opgeleid voor de vraag vanuit het bedrijfsleven is het vanuit het beleidsveld Economische Zaken essentieel om binnen de gemeente de verbinding te maken met andere domeinen als onderwijs en sociale zaken. De arbeidsmarkt beweegt zich echter over de grenzen van gemeenten heen. Daarom zal op regionaal niveau invulling gegeven dienen te worden aan samenwerking met andere gemeenten, onderwijsorganisaties en ondernemers. In de regio Noord-Holland Noord krijgt deze samenwerking vorm in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.

Sharon Smit, manager bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord, het eerste samenwerkingsverband in Nederland waarbij 19 gemeenten, ROC’s, Hogescholen, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn aangesloten

 

Samenwerken is een must

Bedrijven kijken al lang niet meer enkel en alleen naar de gemeente waarin ze zitten of waar ze naartoe willen, ze opereren steeds meer op een regionale schaalniveau (als het al niet landelijk is). Het is daarom niet meer van belang om als gemeente de beste propositie te doen, maar als regio.  Samen hebben gemeenten meer te bieden dan alleen, het regionale vestigingsklimaat is sterker dan het lokale. Hierbij kan gedacht worden aan het totale plaatje van de regio: het aanbod van arbeidskrachten, de regionale bereikbaarheid, het aanbod aan detailhandel en culturele voorzieningen. Ook bij verdere verbetering van het vestigingsklimaat is het van belang de kracht van de individuele gemeenten in een regio optimaal te benutten. Profiteer van sterke punten van de buren, deel in je eigen overvloed. Hoe kun je dit als gemeente het beste doen? Het is meer dan het maken van een lijst, het vraagt om moed en inzicht om over (bestuurlijke) grenzen heen te kijken en te handelen.

Harm Mertens, beleidsadviseur Economische Zaken bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken aan economische vraagstukken

 

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Economische Zaken leert u hoe u een gunstig ondernemingsklimaat creëert in uw gemeente of regio.

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

4 tips voor centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling vindt in alle gemeentes in Nederland plaats. De beleidsvisies worden daarop afgestemd en aangepast. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *