Waarborging kwaliteit functionaris gegevensbescherming

Door meldplicht datalekken veel vraag naar functionarissen

plaatje-blog-sbo-datalekOver de werkgelegenheidseffecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is nog weinig bekend. Vast staat dat de carrièreperspectieven van de functionaris over gegevensbescherming of FG goed zijn. Over minder dan 2 jaar verlangt de verordening dat overheden en gegevensintensieve organisaties een functionaris benoemen. En dat heeft op zichzelf, met daarbij de toenemende belangstelling voor privacywaarborgen die de datalek wetgeving heeft gebracht, nu al ertoe geleid dat er veel vraag is naar functionarissen met verstand van zaken.

Kwaliteitseisen FG-opleidingen

Voor het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht is dat een goede ontwikkeling. Er kan vanuit worden gegaan dat kennisoverdracht tot meer kennis leidt en daarmee tot een toename van deskundigheid. Toch zijn er vragen. Want wat omvat deze beroepscertificering en waar staat die voor? Wat is de betekenis van dit soort indrukwekkende titels? Welke kwaliteitseisen gelden er voor deze opleidingen? Welke organisaties en instanties dragen er voor zorg dat die kwaliteit is gewaarborgd? En hoe onafhankelijk en betrouwbaar zijn die organisaties en instanties eigenlijk?

Leer het volledige artikel

Bron: Privacy & Infomatie  2016/5

Meer weten?

 

gerrit-jan-zwenne

De DPO-plicht is een belangrijke plicht. Hoofddocent Gerrit-Jan Zwenne zal er uitgebreid aandacht aan besteden in de Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk op 24 november 2016 in Utrecht.

Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden en verbonden aan eLaw@Leiden, het onderzoekscentrum voor recht en digitale technologie. Daarnaast hij advocaat bij Brinkhof N.V. te Amsterdam.

Ook interessant voor u!

Cursus Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): De 2-daagse cursus Wbp geeft u praktijkgerichte uitleg over de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cursus WBP Overheid & Algemene Verordening Gegevensbescherming: Voor iedereen die werkzaam is binnen het (semi-)overheidsdomein en te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *