Home » Juridisch » Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

De Omgevingswet is aangenomen en treedt al in 2021 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving worden gebundeld. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Het is belangrijk dat u nu al start met de voorbereidingen, zodat u bijblijft en fouten voorkomt. Actuele kennis en het kunnen toepassen is juist voor u nu van belang!

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Omgevingsvisie voor overheden

Deze wet verplicht de overheid een visie te creëren waarin verschillende belangen binnen een omgeving aan bod komen. Hierbij zal er worden gekeken naar alle verschillende plannen van alle deelprojecten.

Omgevingswet met burgers en bedrijven

In de toekomst zal het veel gemakkelijker zijn om een project te starten. Dit komt doordat ze bij 1 loket maar 1 aanvraag te hoeven doen en niet meer rekening hoeven te houden met alle 26 verschillende wetten. Hierbij zal de keuze gemaakt worden door een verantwoordelijke gemeente of provincie hierdoor zal de aanvraag snelle afgehandeld worden.

Minder onderzoek voor bedrijven

Door de nieuwe wet zullen onderzoeken langer geldig zijn. Hierdoor hoeven bedrijven bijvoorbeeld niet opnieuw een bodemonderzoek uit te voeren en zijn deze gemakkelijker te gebruiken. Daarnaast zijn er ook verschillende onderzoeken niet meer nodig dit maakt dat het proces sneller gaat en er minder kosten gemaakt moeten worden.

Basiscursus omgevingsrecht
Van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet, houdt u het overzicht nog? Na het volgen van deze praktijkgerichte cursus bent u volledig op de hoogte van:

  • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid
  • De structuurvisie, het bestemmingsplan en de beheersverordening
  • Relevante wet- en regelgeving zoals de Wabo, Grondexploitatiewet, bouwregelgeving,
    Crisis- en herstelwet en de toekomstige Omgevingswet
  • De omgevingsvergunning inclusief het ‘Wabo-projectbesluit’

Tijdens deze basiscursus leert u een gesprekspartners te zijn over omgevingsrecht. U leert de basis De opleiding is niet geschikt voor sprekers die juridisch inhoudelijk de wet zullen implementeren. Hiervoor kun je beter de opleiding omgevingsrecht volgen.

Opleiding omgevingsrecht

De doelstelling van deze opleiding is om uw kennis over het bestaande omgevingsrecht te vergroten en uit te bereiden met kennis over de Omgevingswet. Als leidraad in deze opleiding geldt het omgevingsstelsel van de Omgevingswet. Met behulp van dit stelsel integreert de wetgever de bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in één Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur en één ministeriele regeling. Omdat dit stelsel de wettelijke ontwikkelingen duidelijk en schematisch weergeeft vormt dit ook voor ons, tijdens de opleiding, een duidelijke routekaart.

Over sbo

sbo
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

beleidsmedewerker

De Opleiding Beleidstalent: wat levert het u op?

Uw succes als beleidontwikkelaar (en uw team) wordt vooral bepaald door de snelheid waarmee u tot de kern van de zaak komt, succesvol beleid ontwikkelt en daarbij effectief leiding geeft. Deze 3-daagse opleiding Beleidstalent helpt u deze talenten te ontwikkelen en nog succesvoller te werken als beleidsontwikkelaar. Hoor in onderstaande video van ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *