Home » Milieu & RO » Milieu » Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast

Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast

Wateroverlast door extreme neerslag kan de laatste paar jaar op veel belangstelling rekenen. Ook in 2016 was het op veel plaatsen in Nederland weer raak. Volgens de meest recente KNMI-klimaatscenario’s nam de jaarlijkse neerslag in Nederland toe. Alle seizoenen behalve de zomer zijn natter geworden en de frequentie en omvang van extreme buien neemt toe. Regenval kan leiden tot wateroverlast en uiteindelijk zelfs tot schade. Via bijvoorbeeld de openbare weg of het particuliere riool kan hemelwater de woningen instromen. Heel wat bebouwde gebieden hebben last gehad van instromend water. Maar ook in het buitengebied kan veel regenval tot wateroverlast en schade leiden. Te denken valt aan agrariërs die een deel van hun oogst verloren zien gaan door extreem veel regenval. Juridisch is de vraag interessant op welke wijze wetgeving en rechtspraak omgaan met wateroverlast.

Overheid niet zomaar aansprakelijk voor schade door wateroverlast

Voor zowel gemeenten, waterschappen als burgers is het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld. Wat mag er bijvoorbeeld van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden verwacht, tot waar strekt de wettelijke zorgplicht van het waterschap en welke verantwoordelijkheid heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf. Inzicht hierin is van belang voor het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag die zich meer en meer voor lijkt te doen.

Wateroverlast in een bebouwd gebied

Materiële schade als gevolg van wateroverlast is vaak gerelateerd aan het intreden van water vanuit de buitenruimte (tuin of straat) in een gebouw. Soms is dit het gevolg van het feit dat het gebouw beneden straatniveau is gelegen. Het verschil tussen het straatniveau en het bouw-/vloerpeil van woningen is vaak dusdanig dat er bij hevige regenval water vanaf de straat de woningen in kan lopen. Denk maar aan dijkwoningen of aan woningen met laaggelegen delen. Het kan hierbij zowel om oude panden gaan als om relatief nieuwe gebouwen. Bij water dat via de leidingen een woning instroomt, is er een relatie met het gemeentelijke hoofdriool. Als de waterstand in het hoofdriool stijgt, komt het voor dat het water terugstroomt in de particuliere aansluitleiding met bijvoorbeeld als gevolg dat het vieze water via douche en wc de woning inloopt.

Lees het volledige artikel van Peter de Putter, hoofddocent van de Cursus Waterwetgeving en Herman Havekes.

Cursus Waterwetgeving

Kennis van het waterrecht is van cruciaal belang om het waterbeheer en uw dagelijkse werk goed en adequaat uit te kunnen blijven voeren. Zorg daarom dat u up-to-date bent. Deze cursus biedt u een totaaloverzicht in slechts 3 lesdagen.

Bekijk de cursus Waterwetgeving

Over sbo

sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Kunskapsskolan. Gepersonaliseerd Leren overgevlogen uit Zweden.

Ieder kind is anders en leert anders. Ieder kind heeft eigen ambities en talenten. En …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *