Welke stappen neem je in een risicoanalyse voor databescherming?

Databescherming is een cruciaal onderdeel van jouw dataprocessen. Het komt regelmatig voor dat er misbruik wordt gemaakt van verwerkte data, of dat bepaalde data onbedoeld terechtkomt in andere processen. Je moet daarom aandacht besteden aan mogelijke risico’s, om dataprocessen daarop in te richten. Welke stappen geven inzicht in risico’s omtrent databescherming?

Identificeer en beoordeel risico’s omtrent databescherming

Rapporten omtrent databescherming besteden maar zelden aandacht aan de risico’s voor stakeholders. Je mist hierdoor een overzicht van de mogelijke privacyschendingen voor betrokkenen en de mogelijke gevolgen hiervan. Het is echter wel belangrijk om hier inzicht in te hebben, zodat je zeker handelt in overeenstemming met de privacywetgeving AVG.

Stappenplan om risico’s te herkennen

Drs. Joris Hutter, partner bij PMP, heeft een stappenplan opgesteld waarmee jij inzicht krijgt in de mogelijke risico’s voor stakeholders, namelijk:

  1. Stel vast welke gegevens de moeite waard zijn. Bepaal welke personen beschermd moeten worden, welke kwetsbaarheden zij hebben en welke gegevens jullie van deze personen verwerken.
  2. Bepaal waar je rekening mee moet houden. Wie zou belangstelling kunnen hebben voor de gegevens, wat is het motief hierachter en wat is de kracht ervan? Je kan de belangstellenden onderverdelen in drie categorieën: mensen, bedrijven en overheden.
  3. Bepaal de mogelijke schendingen en risico’s. Je moet hierbij bedenken welke risico’s reëel zijn.
  4. Stel scenario’s op. Bedenk hierbij hoe belangstellenden te werk gaan, hoe jullie weerstand bieden en de gevolgen voor alle stakeholders.

Jouw organisatie is dankzij dit stappenplan goed voorbereid op mogelijke risico’s van buitenaf. Jouw dataprocessen kunnen altijd bedreigd worden. Een goed voorbereid scenario zorgt dat de schade van deze bedreiging meevalt.

Ga aan de slag met databescherming

Wil jij stap voor stap leren hoe je omgaat met de AVG binnen jouw dataprocessen? Je weet dankzij de opleiding Privacywet AVG van SBO precies wat je moet regelen in jouw organisatie om informatie en kennis uit te wisselen zonder inbreuk te maken op de privacy van stakeholders. Je leert daarnaast de wetgeving en actuele stand van zaken kennen. Deze opleiding is ook als Incompany-traject mogelijk, zodat je samen met collega’s concreet aan de slag kunt met de vragen in jullie organisatie.

Bron: https://pmpartners.nl/actueel/wie-aast-er-op-jullie-data-voorkom-dat-verwerkte-gegevens-verkeerd-terecht-komen/

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *