Wmo 2015: 10 belangrijke veranderingen op een rij

Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In dit artikel zijn de 10 belangrijkste gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt.

Doel van de nieuwe wet?

De gemeente moet zorg dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat verband goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een handicap en de zelfredzaamheid ven participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale  problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Meer weten over de veranderingen in uw werkveld door de transities in het sociale domein?

Wat verandert er voor u? 10 belangrijke punten op een rij:

 1. De 9 prestatievelden maken plaats voor 3 doelen:
  • Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder);
  • Het ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen leefomgeving.
 2. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten ondersteund worden door gemeenten
 3. Gemeenten moeten voorkomen dat burgers op ondersteuning aangewezen zijn
 4. Gemeenten moeten de zelfredzaamheid en participatie van cliënten ondersteunen door het bieden van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Daarbij moet ook een maatwerkvoorziening voor opvang worden geboden
 5. De algemene voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, soms met een lichte toegangstoets.
 6. Ook moeten  algemene voorzieningen de samenleving toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
 7. De algemene voorzieningen zijn voorliggend op maatwerkvoorzieningen.
 8. In de wet is een maatwerkvoorziening een individuele voorziening. Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een  inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 9. De compensatieplicht in de bestaande Wet maatschappelijke ondersteuning  wordt vervangen door de breder geformuleerde resultaatverplichting. Hierdoor wordt benadrukt dat de gemeente en burger de ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.
 10. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen.

Google+

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *