Zonder samenwerking geen beweging

RPAnhn, een samenwerkingsverband van 17 Noord-Hollandse gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties, werkt aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt die voor iedereen openstaat.

Organiseren van ontmoetingen tussen collega-baanzoekers

Werken aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt die voor iedereen openstaat. Het klinkt eenvoudig, maar wat betekent dat nu concreet? Als directeur van RPAnhn zie ik veel nieuwe initiatieven ontstaan om de arbeidsmarkt in onze regio te ontwikkelen en versterken. Van de economische kant, bijvoorbeeld door het binnenhalen van nieuwe bedrijven zoals Microsoft, en van de sociale kant. Daar zie ik steeds meer beweging bij mensen zonder baan om elkaar vanuit een eigen opgezet netwerk aan een baan te helpen. Online ontstaan mooie initiatieven, zoals de Part-up ‘Zonder baan maar niet zonder hoop’ (zie part-up.com). Vanuit RPAnhn ondersteunen wij DeBroekriem – dat zowel on- als offline actief is. DeBroekriem inspireert werkzoekenden en brengt ze in beweging door het organiseren van ontmoetingen tussen collega-baanzoekers. Inmiddels is er contact tussen DeBroekriem en eerdergenoemde Part-up.

Platform voor ondernemers

Op de arbeidsmarkt zijn echter niet alle doelgroepen even mondig. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vaak lastig om voor zichzelf een plek te verwerven. Hoe kunnen zij hun meerwaarde laten zien als zij geen kans krijgen om zich te bewijzen? Maar werkgevers en kabinet hebben wel afgesproken tot 2026 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan ligt primair bij werkgevers. In onze regio zijn veel ondernemers die deze mensen wel een kans willen geven en daar ook graag over vertellen. In Noord- Holland Noord hebben wij een platform ontwikkeld waar deze ondernemers hun verhaal kunnen vertellen aan andere ondernemers: OnzeSmaakmakers.nl.

De juiste match

De campagne Smaakmakers is opgezet om werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Voor hen een passende baan, voor de ondernemer een gemotiveerde medewerker: een kwestie van de juiste match. De werkgevers die aan het woord komen geloven, gemotiveerd door hun praktijkervaringen, dat het juist wérkt om deze talenten in te zetten in hun bedrijf. Sinds de start van de campagne, in oktober 2015, hebben al zo’n 30 ondernemers hun verhaal verteld. Niet alleen online, ook op bijeenkomsten van ondernemersverenigingen en in een film over ‘The making of’ van een Smaakmaker – een coproductie met VNO-NCW over de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van projecten waar door regionale samenwerking in Noord-Holland Noord concrete resultaten worden behaald. Mijn punt met bovenstaande voorbeelden? Zonder (regionale) samenwerking geen beweging! En zeker niet op de arbeidsmarkt.

Door: Sharon Smit, directeur RPAnhn

Wilt u inzicht in nieuwe initiatieven / voorbeelden om deze in uw eigen organisatie toe te kunnen passen? Dan is de opleiding Beleidsadviseur EZ zeer interessant voor u! Benieuwd naar het opleidingsprogramma?
Programma opleiding Beleidsadviseur EZ

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

AI binnen de overheid

Vijf tips voor veilig werken met AI binnen de overheid

AI biedt grote voordelen voor vrijwel de gehele publiek sector. Van veiligheid en justitie tot …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *