Actuele ontwikkelingen op verkeer en vervoer

 

Wat zijn de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het terrein van verkeer en vervoer? En nog belangrijker: wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw organisatie? Aan het woord zijn een aantal experts.

 

Mobiliteit in een veranderende leefomgeving

Mobiliteit is een verbindende factor in onze veranderende leefomgeving. De ruimte voor nieuwe infrastructuur is beperkt en vergt een duurzame aanpak. Het beter en efficiënter benutten van het verkeers- en vervoersysteem wordt steeds belangrijker. Ondertussen verandert ook de wereld van voertuigen: onder andere elektrische auto’s, scooters en fietsen en technologische ontwikkelingen maken mobiliteit duurzaam en slim. Maar we doen het allemaal voor de bewegende mens. Die wil zich graag veilig verplaatsen en flexibel zijn in werk en vrije tijd. Het inspelen op die behoefte en het verleiden tot de keuze van duurzame vervoermiddelen is de grootste uitdaging voor de komende jaren.

Anton van Osta, adviseur mobiliteit bij Antea Group, advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, water, ruimte en milieu

 

Regionaal samenwerken aan gemeenteoverstijgende verkeers- en vervoersvraagstukken

De dagelijkse activiteiten van de inwoners vinden vaak buiten de gemeentegrenzen plaats. En bij de activiteiten binnen de gemeentegrenzen zijn weer inwoners van andere gemeenten betrokken. Een goed functionerend daily urban system is voor iedere gemeente van levensbelang. Hiervoor is samenwerking nodig. Niet alleen de lokale schakels zijn bepalend voor de kwaliteit van de reis, maar ook hoe deze passen in een groter regionaal geheel. Regionale netwerken (auto, fiets, OV) zijn nodig, en ook  regie over hoe deze het best te gebruiken. Gemeenten kunnen concreet commitment geven: accepteer regionale regie, geef prioriteit aan lokale projecten met een regionaal belang, gun buurgemeenten subsidiemiddelen voor projecten met een groter regionaal belang en draag bij aan de kosten van een regionaal uitvoeringsprogramma.

Berry de Jong, beleidsadviseur Mobiliteit bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, waar 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant samenwerken, ook voor een uitstekende regionale bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

 

Onveilig gevoel in het verkeer

Het algemene beeld is dat het steeds beter gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Maar het aantal doden per jaar daalt nog maar langzaam en het aantal zwaargewonden neemt eerder toe dan af. Jongeren in het verkeer blíjven een probleemgroep, en in het verkeersbeleid vinden we nog maar weinig terug van de sterk groeiende groep ouderen in het verkeer, zowel in de auto als op de (elektrische) fiets. Werk aan de rijks-, provinciale en gemeentelijke winkel! Dat begint bij je afvragen wat die groepen onderscheidt, en vervolgens hoe je daarmee het best rekening kunt houden. Zoals met de aanleg en goed onderhoud van fietspaden.

Cees Wildervanck is verkeerspsycholoog en houdt zich dus bezig met menselijk gedrag in verkeer en vervoer, en hoe je dat gedrag kunt veranderen. Zijn specialiteiten lopen van de problematiek (en oplossingen) voor ouderen in het verkeer tot en met het beperken van de ergernis van weggebruikers als gevolg van wegwerkzaamheden.

 

Fietsgebruik en infrastructuur

Nederland is een van de meest toonaangevende fietslanden in de wereld. Dit komt tot uiting in het fietsbezit (meer fietsen dan inwoners) en de ontwikkelingen in infrastructuur (fietspaden, snelfietsroutes, stallingsvoorzieningen). Maar ook de voertuigontwikkelingen gaan snel. De e-bike is populair en biedt een grotere actieradius in onze verplaatsingsmogelijkheden. En daarmee hebben we een nog serieuzere concurrent voor de auto in bijvoorbeeld het woon-werkverkeer. Maar bovenal is fietsen gewoon hot! Fietsen is gezond, goedkoop en een duurzame vorm van vervoer. Dit moet ertoe leiden dat we de gebruiker blijvend verleiden om de fiets te pakken en de voorwaarden hiervoor in maximale zin creëren.

Anton van Osta, adviseur mobiliteit bij Antea Group, advies en ingenieursbureau op het terrein van mobiliteit, infrastructuur, water, ruimte en milieu

 

Parkeren, de emotie regeert

De parkeeropgave van een stad; het is een dossier wat maar weinig wethouders enthousiast omarmen. Een dossier waar het beheersbaar maken van problemen lijkt te prevaleren bovern het benutten van kansen. Hoe komt dat toch? Welke kansen zijn er dan? Want we weten al best veel over parkeren, parkeergedrag, effecten van tarifering etc. Door een transparant kader te schetsen kunnen we de politiek en het bestuur uitdagen keuzes te maken over wie we wanneer, in welke omvang en waar willen faciliteren. En tegen welke prijs.

Ed van Savooyen, adviseur parkeerbeleid bij Spark, gespecialiseerd in parkeren van auto’s, motorfietsen, scooters, brommers en fietsen

 

Luchtbeleid en mobiliteit: beter, gezonder en duurzamer

Emissies van verkeer leveren in de stedelijke omgeving de belangrijkste bijdrage aan luchtverontreiniging en de hiermee verband houdende gezondheidsschade. Dit luchtbeleid, nu gericht op het totale fijn stof, kan nog verder worden aangevuld en verfijnd door maatregelen en interventies specifiek te richten op het terugdringen van de blootstelling aan de gezondheidsrelevante roetfractie in het fijn stof (via een ‘roetreductieplan’. Maar luchtbeleid kan ook gekoppeld worden aan beleid voor het bevorderen van gezondheid en de ontwikkeling van een duurzame stad van de toekomst. Er liggen kansen in  het meekoppelen van luchtbeleid met een stedelijke inrichting die verleidt en aanzet tot actieve mobiliteit (wandelen, lopen en fietsen), een stad die klimaatbestendig is en een stad met intensief gebruik van innovatieve (e-)technologieën voor vergroenen en verduurzamen van energie en transport. Deze koppeling werkt twee kanten op: veranderen van  vervoer (alternatieven voor autogebruik) leidt zowel tot het terugdringen van welvaartsziekten als tot het verminderen van (verkeers)emissies. De stedelijke omgevingskwaliteit wordt hierdoor aanzienlijk gezonder.

Leendert van Bree, beleidsonderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ondermeer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu adviseert op het gebied van milieu, natuur en ruimte 

 

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer leert u hoe u komt tot een verkeers- en vervoersplan voor uw gemeente.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor bezit van pedohandboeken

Vanaf  1 juli 2023 is het verboden om in bezit te zijn van materiaal waarin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *