Bert Keijts (Woningcorporatie Portaal): “Woningcorporaties werken nog onvoldoende samen”

Bert Keijts 
Voorzitter Raad van Bestuur van Woningstichting Portaal, Bert Keijts, is sinds 2010 in dienst van Portaal. Daarvoor was hij directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hoe kijkt Bert Keijts aan tegen de huidige ontwikkelingen in de woningcorporatiesector?

 

Wat denkt u dat de gevolgen zijn van de verhuurdersheffing voor de dienstverlening en klanttevredenheid van corporaties?

Het zal voor alle corporaties en dus ook voor ons een uitdaging zijn de dienstverlening op het huidige niveau te handhaven. Daarbij is het belangrijk dat voor onze klanten, en voor onszelf, duidelijk is wat je daar dan onder moet verstaan.

De minister en het kabinet vinden dat woningcorporaties zich moeten beperken tot hun kerntaken. Dit betekent onherroepelijk dat een aantal zaken die wij tot nu toe deden onder druk komen te staan. Met name zaken op het gebied van leefbaarheid en sociale stijging.

Wonen is meer dan een deugdelijk huis. Wonen is je thuis voelen in je huis, de straat en de buurt. Daar zullen we ons sterk voor blijven maken.
 

Kunnen corporaties 30% van hun bedrijfskosten afhalen?

Portaal streeft naar een daling van 20% op de bedrijfslasten. En nee, dat is niet makkelijk. Dat betekent keuzes maken. Wat doen we wel, wat doen we niet meer. Wat kunnen we nog wel, wat kunnen we niet meer. Maar bovenal, wat kunnen we blijven doen als we het anders en slimmer organiseren. We willen kunnen doen wat onze klanten van ons verwachten, maar dat zal soms wel anders gaan dan dat ze dat tot nu toe gewend waren. Bijvoorbeeld meer digitaal, meer zelf regelen.

Helaas betekent het ook dat arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Dat raakt mensen en gezinnen.
 

Wat wordt de grootste uitdaging in de aanpassing van de strategie en organisatie van corporaties?

De uitdaging ligt op het gebied van structurele innovatie. Innovatie op het gebied van techniek in bouwen en onderhouden om woningen betaalbaar te kunnen realiseren (geen onrendabele top) en bestaand vastgoed te verduurzamen en energieneutraal te maken. Dit om de betaalbaarheid van woonlasten voor mensen met een laag inkomen voor langere termijn vast te kunnen houden.

Maar ook innovatie in het onderhouden van relaties met onze huurders. Meer selfservice via internet en actief gebruik maken van social media.

We zetten in op sociale innovatie. Wij zijn een maatschappelijke onderneming, daaruit volgt logischerwijs dat allen die belang hebben bij ons functioneren (klanten en stakeholders) de ruimte moeten hebben mee te denken over de wijze waarop wij het maatschappelijk vermogen dat ons ter beschikking staat inzetten.
 

Werken corporaties wel voldoende samen?

Kort en bondig, nee. Op dit gebied valt nog enorm veel winst te behalen. Corporaties zijn de afgelopen jaren vooral bezig geweest met zichzelf te onderscheiden van de ‘buur’ corporatie.

Onzin natuurlijk, in essentie doet iedere corporatie hetzelfde en er zijn legio kansen om dat slimmer samen te doen. Dat geldt zowel voor bouwen en onderhouden als het samen opzetten van bijvoorbeeld een klantenservice. Wij zien daar veel kansen.

Overigens is het uitwisselen van kennis en ervaring, of het gezamenlijk (laten) uitvoeren van onderzoeken wel veel voorkomend. Het vertaalt zich alleen nog niet in het gezamenlijk ontwikkelen van producten of diensten.

Symposium WoningcorporatiesNationaal Symposium Woningcorporaties

Bert Keijts is één van de sprekers van het Nationaal Symposium Woningcorporaties (NSW) op 30 & 31 oktober 2013. Het NSW is al 12 jaar hét jaarlijkse platform voor de woningcorporatiesector en overheden.
Het symposium op 30 oktober staat in het teken van de transitie naar een toekomstige woningcorporatie. De strategiedag van 31 oktober, waar Bert Keijts één van de sprekers is, heeft als thema ‘De grote herzieningssessie, aan de slag voor een toekomstbestendig ondernemingsplan.

De uitgebreide programma’s van beide dagen, alle sprekers en meer informatie (bijvoorbeeld voor de 2=1 actie voor woningcorporaties kunt u terugvinden op de website van het Nationaal Symposium Woningcorporaties.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Wat is de VOG politiegegevens?

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 akkoord gegaan met het wetsvoorstel VOG-politiegegevens. Het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *