Facility management wordt in toenemende mate verandermanagement

Bent u benieuwd naar de Verdiepingsopleiding voor de Facility Manager en of deze opleiding aansluit bij uw leerdoelen? Wij interviewden de hoofddocent van deze opleiding, Andreas van Wagenberg, over zijn visie op facility management. Ook vertelt hij over de ontwikkelingen in het vakgebied facility management, wat de nieuwe uitdagingen zijn voor de huidige facility manager en uiteraard wat u leert tijdens de opleiding. 

Kunt u in drie zinnen uitleggen wat Facility Management is?

Facility management is een specialisatie binnen de technische bedrijfskunde. Professioneel opgeleide leidinggevenden zorgen ervoor dat ieder onderdeel in de organisatie is voorzien van een passende werkplek, logistieke plus inkooptechnische ondersteuning, niveau van veiligheid en beveiliging, gastvrijheid, mobiliteit en algemene ICT hulpmiddelen. Dit komt tot stand door het juiste beleid voor facilitaire dienstverlening op genoemde terreinen. Dit dient aan te sluiten op het beleid van de organisatie. Het facility management dient dit beleid te laten accorderen door de algemene leiding, het te vertalen in kerndoelen en facilitaire doelen, deze om te zetten in uit te voeren beheer en tot slot de resultaten te evalueren. Het facility management is voordurend in contact met alle niveaus in de organisatie.

Hoe ziet de toekomst van Facility Management er uit?

Facility management ontwikkelt zich op dit moment inhoudelijk het sterkst bij de commerciële aanbieders van deze dienstverlening. In de toekomst zal wat de opdrachtgevers betreft de nadruk op de besturing van alle processen liggen zodat er sprake is van een integrale facilitaire dienstverlening die in de hele organisatie herkenbaar is. Deze dienstverlening dient tot volle tevredenheid van de leidinggevenden, de gasten en iedereen in de organisatie uitgevoerd te worden. De vraag naar professioneel opgeleidde facility managers op HBO+ en academisch niveau zal verder toenemen. Daarbij ligt nog sterker dan nu de nadruk op hun kennis van de technologische kant van het vakgebied in relatie tot het gedrag en de beleving van de gebruikers.

Wat zijn de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied?

Op dit moment staat gastvrijheid in de belangstelling, de verdere automatisering van de dienstverlening en het organiseren van de totale keten vanaf de opdracht tot ontwerp tot de gebruiksfase van een facility. Denk bij het laatste aan een operatiekamercomplex, een datacentre, laboratorium of logistiek centrum. Daarnaast wordt het facility management in toenemende mate verandermanagement. 

Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige Facility Manager?

Op dit moment dient de facility manager de kosten te verlagen zonder de beleving van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening aan te tasten. Daarvoor dienen innovatieve oplossingen te worden gevonden vaak in samenwerking met leveranciers. Een grote uitdaging is om de relatie met leveranciers op basis van actief samenwerken in te richten. 

Hoe kan een Facility Manager bijdragen aan een positief bedrijfsresultaat?

Professioneel facility management draagt in toenemende mate bij middels lagere kosten door efficiënter gebruik van ruimte en andere facilitaire middelen, samenwerking met leveranciers en door een effectieve inzet van de dienstverlening zodat alle gebruikers er mee uit de voeten kunnen. Dit laatste draagt bij aan de motivatie, aantrekkelijk werkgeverschap en de arbeidsvreugde. Voor het succes van iedere organisatie dient ook het facility management op hoog niveau te acteren.

Wat leren cursisten tijdens de opleiding voor de Facility Manager en met welke praktische handvatten gaan zij naar huis?

De nadruk ligt op het ontwikkelen van facilitair beleid; van visie naar strategie, facilitaire doelstellingen formuleren en het meten van de resultaten in termen van kosten en toegevoegde waarde. Er wordt met genormaliseerde termen en definities gewerkt voor alle zaken die specifiek voor facility management gelden. Daarnaast is er veel aandacht voor actuele zaken als de automatisering van processen, duurzaamheid, gastvrijheid, inhoud plus implementatie van het nieuwe werken in kantoren en actuele juridische valkuilen van het vak.

De cursist leert op alle terreinen binnen het vakgebied beter te sturen op de juiste resultaten. Al naar gelang de eigen situatie kan men kiezen voor professionalisering van het terrein dat het beste past bij de actualiteit van de eigen situatie.

Tot slot: wat is de toegevoegde waarde van de doorlopende case die gedurende de gehele opleiding centraal staat?

De case is een ultiem voorbeeld van wat modern professioneel facility management tot stand kan brengen in samenwerking met commerciële aanbieders van integrale facilitaire dienstverlening. Het betreft een kantoorgebouw voor de Belastingdienst in Doetinchem. Dit gebouw is als een facility voor deze organisatie ontworpen gebouwd en wordt nu als zodanig beheerd. Veel techniek, middelen en diensten zijn vanuit het gebruik opgezet en met elkaar geïntegreerd. De kwaliteit van dienstverlenen is daardoor hoog tegen een aantrekkelijk tarief voor de Belastingdienst. De case laat zien hoe dit mogelijk werd van de kant van opdrachtgever en opdrachtnemer en met welk middel de opdrachtgever de opdrachtnemer heeft geïnstrueerd richting de juiste facility voor deze onderdelen van de Belastingdienst. De case heeft tot doel de cursisten te motiveren zich verder te ontwikkelen in de richting van modern professioneel facility management. Het is een demonstratie van wat bereikt kan worden in dit vakgebied.

Hoofddocent Andreas van Wagenberg heeft 10 jaar ervaring als bijzonder hoogleraar Facility Management. Door deze jarenlange ervaring weet hij zijn kennis en didactische vaardigheden op een juiste manier te combineren. Daarnaast is hij directeur van Office for Human.

Geïnteresseerd in de verdiepingsopleiding voor de Facility Manager?

Tijdens de opleiding voor de Facility Manager leert u aan de gestelde eisen te voldoen. Deze opleiding geeft u alle bagage die uw facilitaire dienstverlening laat evolueren naar nieuwe werkelijkheden in het primaire proces. Na deze opleiding weet u precies met welk beleid u als FM-professional kunt excelleren in uw eigen praktijksituatie!

Bekijk het volledige programma van de opleiding.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor bezit van pedohandboeken

Vanaf  1 juli 2023 is het verboden om in bezit te zijn van materiaal waarin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *