Hoe maken we de maatschappij samen veiliger?

Nederland veiliger maken doe je samen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? De volgende 3 ontwikkelingen binnen veiligheid laten zien dat samenwerken essentieel is om onze maatschappij veilig(er) te maken:

Veiligheid in de wijk

Er zijn wijken waar sociale problematiek gepaard gaat met criminaliteit, verwaarlozing en gevoelens van onveiligheid. In deze wijken zijn vaak veel organisaties gericht op leefbaarheid actief. Hierbij kun je denken aan armoedebestrijding, inkomensondersteuning, jeugdzorg en verslavingszorg. Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid werkt echter alleen als we gaan samenwerken. Samenwerken met de verschillende instanties, maar vooral samenwerken met de bewoners van die wijk. Excessen moeten een halt toegeroepen worden en je moet positief gedrag stimuleren. Wie kent de wijk echter beter en heeft het meeste belang bij een veilige wijk dan de bewoners zelf?

Radicalisering in het onderwijs

Wanneer een jongere radicaliseert (bijvoorbeeld op het gebied van religie, politieke overtuiging of dierenrechten), kan dit vaak op school als eerste zichtbaar worden. Voor scholen is het daarom belangrijk om hier een grote rol in te spelen. Ook hier speelt samenwerking weer en essentiele rol:

 • Samenwerken met leerlingen: voer een open dialoog over normen en waarden met leerlingen zodat ze van elkaar kunnen leren en minder vatbaar zijn voor radicale idealen.
 • Samenwerken met lokale partners: kijk hoe je radicalisering kunt tegengaan door samen te werken met gemeente, jongerenwerkers, politie en bijvoorbeeld een sportvereniging.

Weerbaarheid

De omgeving om ons heen verandert continue. De weerbaarheid van onze maatschappij, het bestuur, de vitale infrastructuur en de ecologie bepaalt hoe wij kunnen omgaan met plotselinge ingrijpende veranderingen zoals sociale ontwikkelingen als polarisatie en ondermijning, digitalisering en de klimaatverandering. Om maatschappelijke weerbaarheid te bevorderen is samenwerking het sleutelwoord. Je kunt maatschappelijke ontwrichting alleen voorkomen als je samen met alle stakeholders tot een breed gedragen plan van aanpak komt.

Adviesraad Veiligheid

Op 18 september jongsleden kwam de SBO Adviesraad Veiligheid bij elkaar. De Adviesraad Veiligheid adviseert over relevante trends en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van veiligheid zodat er passende congressen en opleidingen aangeboden worden. De Adviesraad Veiligheid komt 2x per jaar bijeen. De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • Xander Beenhakkers, Veiligheidsprofessional en interim manager VTH, gemeente Almere
 • Franc Pommer, Partner, Hekkelman Advocaten
 • Melanie Boumans, Hoofd veiligheid, Tu/e
 • Frank van Summeren, Consultant RONT management consultants
 • Richard Franken, Directeur, Van Aetsveld
 • Mark Ruijsendaal, Innovation Liaison, HSD
 • Kris Renckens, Hoofd veiligheid, Gemeente Antwerpen
 • Jacco Lievaart, omgevingsdienst Rivierenland
 • Frans Peters, Partnershipmanager, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
 • Liz de Bie, Programma- en opleidingsmanager, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Meer weten?

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

Douane onderschept fors meer drugs in de post

De douane heeft in 2022 bijna 27.000 keer drugs in beslag genomen in de uitgaande …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *