‘Lastige’ mensen, hoe pak je ze aan?

Allereerst: ‘lastige’ mensen bestaan niet! Maar… we hebben van bepaalde mensen toch absoluut meer last dan van anderen. Hoe komt dat, wat maakt dat ze ‘lastig’ gedrag vertonen? Willen ze mij, jou en anderen het opzettelijk moeilijk maken? Is het hen er om te doen om jouw optimistische stemming om zeep te helpen, door alsmaar beren op de weg te zien? Vinden ze het leuk om lekker de baas over jou te spelen, jou te manipuleren, of door hun zorgen en klachten negatieve aandacht te krijgen?

Kortom: waarom maken mensen het zichzelf en anderen soms zo moeilijk, waarom verspillen ze energie, vergallen ze de stemming van jou en je team?

Het goede nieuws is dat ‘lastige’ mensen het niet met opzet doen om jou, mij, ons te kwellen. Het goede nieuws is ook dat er achter lastig gedrag bijna altijd een positieve intentie te vinden is, of een bepaald zorg over het één of ander. Als we ons dat realiseren, kunnen we meer begrip opbrengen voor diegene die als ‘lastig’ wordt afgeschilderd.

Geef positieve aandacht aan lastig gedrag…

Stel je voor dat je eens serieus aandacht geeft aan die lastige persoon, net zoals je dat bijvoorbeeld doet bij een angstig kind of een zieke vriend, en dat je je probeert in te leven in de aard van zijn of haar bezorgdheid. Niet om daarin eindeloos mee te gaan, maar wel om aandacht en respect te tonen voor iemand met een zorg, en/of een andere invalshoek.

Als die ‘lastige’ persoon zich gehoord voelt, zal er daarna meer ruimte ontstaan om op een gelijkwaardige manier te zoeken naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. En het begrip ‘gelijkwaardig’ is hierbij cruciaal. Bij lastige personen, sorry, bij lastig gedrag van anderen ontstaat er vaak een gevoel van ongelijkwaardigheid. Zodra dat gevoel de overhand krijgt, wordt het probleem en de irritatie alleen maar groter.

Hoe en hoelang geef je positieve aandacht? – LSD!

Door te Luisteren, Samen te vatten, en Door te vragen. Vaak is het echer al voldoende om de zorg van de ander te benoemen. Zonder er meteen een oplossing voor te willen gaan zoeken, of zonder de zorg of ‘de beer’ meteen onder het vloerkleed te vegen. En ook al zou je dat nog zo graag willen doen, doe dat in ieder geval niet!

Laat vooralsnog het initiatief bij de ander, en toon je niet de beterweter, of de relativist, of de criticast. Want met al die tegengestelde bewegingen houd je de ander in de klem van zijn of haar ‘lastige gedrag’. Geef je aanleiding aan de ander om daarin vooral te volharden.

Natuurlijk is de ene ‘lastige persoon’ niet de andere, en zul je aantal verschillende strategieën van aandacht voorradig moeten hebben om jouw aandacht sucvcesvol te communiceren. Ten opzichte van een notoire klager is dat anders dan ten opzichte van een dominante directieve baas. De één wil horen dat zijn zorg om onnodige risico’s te lopen, gehoord wordt, de ander wil juist horen dat de zaken opgelost worden, dat er resultaat geboekt wordt.

Geschreven door: Drs. Anna de Boer, eigenaar/directeur van Effective Change Consultants.

Invloed uitoefenen als financieel deskundige? Krijg uw plannen en adviezen wél doorgevoerd!

Als financieel deskundige heeft u een zeer belangrijke functie binnen uw organisatie, alleen ontbreekt het soms aan formele macht om uw plannen, analyses en adviezen ook daadwerkelijk en volledig door te voeren. Tijdens deze 2-daagse training leert u wat u kunt doen om anderen mee te nemen in uw plannen, hoe u nóg beter de aandacht kunt vasthouden en hoe u kunt communiceren en omgaan met verschillende gedragsstijlen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Tips van drie deskundige docenten voor de Interne Auditor VIC

De vraag naar een Interne Auditor VIC groeit. Een organisatie moet namelijk in control zijn …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.