Leerlingen met autisme of ADHD lopen vast in regulier onderwijs

NOGBron: Nationale Onderwijsgids

Met de komst van het passend onderwijs gaan veel leerlingen die bijvoorbeeld autisme of ADHD hebben ook naar het reguliere onderwijs. Nu blijkt dat deze kinderen het moeilijk hebben op reguliere middelbare scholen. Zo lopen ze vast door de wisseling van lokalen, drukke schoolgangen en elk lesuur een andere docent voor de klas. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Met de komst van passend onderwijs is het de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen met bijvoorbeeld autisme of ADHD in het reguliere onderwijs komen, in plaats van altijd op speciale scholen te zitten. Dit zou onder meer de kosten moeten drukken, want scholen voor speciaal onderwijs zijn per leerling veel duurder dan reguliere scholen. Zo kost het reguliere onderwijs ongeveer 5.000 euro per leerling per jaar, op het voortgezet speciaal onderwijs is dit 18.000 euro.

Veel middelbare scholen zouden moeite hebben om de juiste zorg voor de leerlingen te regelen. Vooral in het eerste jaar van de middelbare school, wanneer de leerlingen net van de basisschool komen, zou het lastig zijn. “In september en oktober gaat het nog wel. Maar dan wordt het november en denkt de school: goh, deze leerling heeft toch extra ondersteuning nodig. Maar dat kan die school dan niet meteen bieden”, zegt Karin Loggen, directeur van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Annemieke Mol Lous, lector passend onderwijs aan de Hogeschool Leiden, constateert dat het onderwijs voor zorgleerlingen op de meeste middelbare scholen nog in de kinderschoenen staat. Dit zou onder meer komen doordat een docent maar één les met de betreffende leerling heeft. Op de basisschool is er veel meer aandacht voor zorgleerlingen, omdat de juf of meester dan de hele dag met de betreffende kinderen te maken heeft. Het speciale onderwijs zou juist voor deze leerlingen beter zijn, omdat daar de klassen kleiner zijn en docenten zorgen voor zoveel mogelijk rust en regelmaat. Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het passend onderwijs.

Wilt u weten hoe u deze leerlingen effectief begeleidt?

Dat leert u tijdens de opleiding Talentbegeleider. Deze opleiding gaat in op:

  • praktische tools om de volgende dag leerlingen te helpen;
  • getalenteerde leerlingen signaleren;
  • “compacten en verrijken” – een inhoudelijk passend aanbod geven;
  • structurele oplossingen voor problemen die in het verleden veel ad-hoc tijd kosten;
  • begeleiding in het opzetten van een HB-werkgroep;
  • afstemming binnen het team zodat er een gemeenschappelijke aanpak wat overgang van jaren en het (tijdelijk) overnemen van klassen makkelijker maakt.

Dit resulteert uiteindelijk in betere scores, hogere uitstroom én minder werk voor de docent.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *