NIVEL-onderzoek: e-learningcursus Delier helpt zorg te verbeteren

Verpleegkundigen die een e-learningcursus over delirium hebben gevolgd, leveren betere zorg aan mensen met acute verwardheid. Ze hebben meer kennis over delirium en maken vaker gebruik van een screeningsinstrument om hoogrisicopatiënten te identificeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Het NIVEL presenteerde de uitkomsten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Delirium Association.

Wat is Delirium

Delirium of acute verwardheid komt veel voor bij oudere mensen, bijvoorbeeld door een ziekte of na een ziekenhuisopname of operatie. De plotseling optredende verwardheid kan het herstel in de weg staan. De kans op complicaties wordt groter, bijvoorbeeld omdat de verwarde patiënt uit bed valt en een heup breekt of eigenhandig een infuus verwijdert. De patiënt heeft een grotere kans op een langere ziekenhuisopname en functieverlies. Zelfs de kans op overlijden wordt groter.

Delier is in ziekenhuizen een groot probleem: 14 tot 56 procent van de ouderen krijgt in ziekenhuizen te maken met een acute verwardheid. Het is daarom belangrijk symptomen van een delirium zo snel mogelijk te herkennen en preventief het risico op deze aandoening te onderzoeken.

Onderzoek NIVEL

De onderzoekers van het NIVEL onderzochten of verpleegkundigen na een e-learningcursus meer kennis hadden over delirium en vaker een instrument gebruikten om oudere patiënten met een verhoogd risico op delirium te herkennen. De firma Noordhoff Health werkte mee aan het onderzoek door de e-learningcursus Delier die door hen is ontwikkeld, ter beschikking te stellen.

De wetenschappers verzamelden hun gegevens in 18 ziekenhuizen over een periode van 11 maanden. Ze plozen daarvoor ruim 3000 patiëntendossiers van patiënten van 70 jaar en ouder na. Meer dan 1100 verpleegkundigen kregen een uitnodiging om de e-learningcursus te volgen. Nadat verpleegkundigen de cursus hadden gevolgd, bleek de zorg rondom delirium verbeterd te zijn: meer oudere patiënten werden gescreend op deliriumrisico en bij hoogrisicopatiënten werden vaker maatregelen genomen ter preventie en herkenning van delirium. Ook de kennis van de deelnemende verpleegkundigen over delirium was verbeterd. Het NIVEL-onderzoek toont aan dat verpleegkundigen na deze e-learningcursus vaker deliriumzorg bieden zoals wordt aanbevolen in Nederlandse richtlijnen en in het thema Kwetsbare ouderen. Het is een van de weinige onderzoeken die het effect aantoont van e-learning op de zorg voor kwetsbare ouderen patiënten.

E-learning

E-learning wordt binnen zorginstellingen steeds vaker ingezet om personeel na en bij te scholen. Van de 109 ziekenhuizen in Nederland passen nu ongeveer 80 ziekenhuizen het digitale leren toe voor hun medewerkers. 

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.noordhoff-health.nl onder nieuws.

Over NIVEL
Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Het instituut voert op projectbasis toegepast beleidsonderzoek uit voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties, maakt gebruik van de onderzoeksgegevens.

Over Noordhoff Health
Noordhoff Health stelt zich ten doel producten en diensten te leveren gericht op het voortdurend ontwikkelen en bijhouden van kennis en competenties, zodat studenten en medewerkers in de zorg aantoonbaar bekwaam worden én blijven. Om aan deze missie te voldoen geeft Noordhoff Health antwoord op de directe educatieve vraagstukken van vandaag. De medewerkers denken actief en betrokken mee in de organisatie van leren en de ontwikkeling daarvan op de lange termijn.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe ga je om met verschillen in de klas?

Omgaan met diversiteit in de klas maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *