Terugblik Congres Campusontwikkeling 2020

Henk-Jan Kooij, promovendus Campusontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen en spreker op het congres Campusontwikkeling 2020

 

Campustour Utrecht Science Park – Amsterdam Science Park –  Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012

Utrecht Science Park

De campustour startte in de Botanische Tuin op het Utrecht Science Park waar de deelnemers van de tour verwelkomt werden door Floris de Gelder, directeur van het Utrecht Science Park. Floris de Gelder introduceerde het Utrecht Science Park, waarbij hij de vergelijking maakte met andere campussen in Nederland. Bij die vergelijking bleek dat het Utrecht Science Park relatief goed scoorde op de aanwezigheid van topkennis en het aanwezige ‘ecosysteem’ en kwaliteit van wonen, leven en de arbeidmarkt, met name vanwege de centrale ligging van Utrecht zelf. De uitdagingen voor de toekomst lagen volgens hem vooral in de voorzieningen op de campus, het vervoer op het park en de naamsbekendheid van het park. Na deze korte introductie startte de excursie over de campus met een toelichting over de toekomstige rol van de Botanische Tuin als ontmoetingsplek voor de stad Utrecht waarna een bezoek gebracht werd aan het dakterras voor een prachtig uitzicht over het Utrecht Science Park. Eenmaal beneden ging de route verder langs de centrale as, waarbij er werd stilgestaan bij een aantal projecten op de campus, zoals het nieuwe laboratorium van het Hubrecht Instituut. De route werd vervolgd naar de nieuwbouw van Danone, waar Elmo Wissing, projectleider verhuizing van de R&D van Danone,  vertelde over de locatiekeuze voor het Utrecht Science Park, de architectuur van het gebouw en de verhuizing van de afdelingen en de gevolgen ervan voor de medewerkers.

Tijdens de busrit naar Amsterdam gaf Henk-Jan Kooij van de Radboud Universiteit Nijmegen een lezing over de wetenschappelijke literatuur rondom het thema nabijheid, met de nadruk op de vraag of nabijheid ‘werkt’? Geconcludeerd kan worden dat nabijheid verschillende dimensies kent, zoals fysieke-, cognitieve- en sociale nabijheid en dat nabijheid slechts één van de vele factoren is die een rol speelt in de overdracht en ontwikkeling van kennis.

 

Amsterdam Science Park

Op het Amsterdam Science Park werd de groep welkom geheten door Paul Doop, lid van het college van bestuur van UvA-HvA, waarna Albert Wijnen van het Bureau Kennistransfer een presentatie gaf over de activiteiten van bureau kennistransfer. Hij benadrukte de rol van het bureau in het creëren van de botsingsfactor, zodat de kennis die geproduceerd wordt op het Science Park gevaloriseerd kan worden, bijvoorbeeld via hun industry days, een innovatienetwerk, interne workshops, maar ook via het nieuwe Venture Lab waar ondersteuning wordt geboden in de vorm van business development en hulp bij octrooirecht. Na de lunch was er tijd voor een rondleiding over het park door Jan Straub, waarbij er stilgestaan werd bij het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw Matrix VI. Bij het Netherlands eScience Center werd een presentatie verzorgd door Jacob Vlieg over data driven research en de rol van het eScience center bij multidisciplinair onderzoek. Daarna was er de gelegenheid om technische snufjes van het eScience center te bekijken en werd een presentatie gegeven door Han Rauwerda over een gezamenlijk precompetitief e-data project tussen zaadveredelaars en academici. Het bezoek aan het Science Park Amsterdam werd afgesloten met een bezoek aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica, waar een presentatie en expositie over Alan Turing op het programma stond.

Tijdens de busrit van Amsterdam gaf Jeff Gielen van Kadans Biofacilities een buslezing over het runnen van bedrijfsverzamelgebouwen voor de life sciences vanuit zijn ervaring in Lelystad, Wageningen, Nijmegen en Schaijk. Hij liet zien dat het heel goed mogelijk is om in een nichemarkt van de vastgoedmarkt commercieel succesvol bedrijfsverzamelgebouwen te exploiteren, waarbij de zorg voor de klant en het engagement van Kadans Biofacilities onderscheidend is voor starters.

 

Wageningen Campus

Omdat het begon te schemeren werd er begonnen met een korte rondrit in de bus over de campus van de Wageningen Universiteit. Daarna gaf Thijs Breukink, lid van de raad van bestuur van Wageningen Universiteit, een presentatie over de rol van de universiteit in de samenleving en de ontwikkeling van campus de Born. De verhuizing uit Wageningen naar de Born was voornamelijk om een efficiencyslag te maken, waarbij het ouderdom van het bestaande vastgoed ook een rol speelde. Ad van der Have gaf daaropvolgend een presentatie over het concept en de doorontwikkeling van de campus. Afgesloten werd er in het Futurum met een voordracht van Simon Vink over de nieuwe ontmoetingsplek op de campus, Impulse, en een toelichting over het restaurant van de toekomst.

 

Actualiteitensymposium Campusontwikkeling 2020, 22 november 2012

Het symposium campusontwikkeling 2020 vond plaats in Nieuwegein. De aftrap werd verzorgd door René Buck, die een actueel beeld van de campussen in Nederland schetste. De toekomst van de univer-cities werd daarna geschetst door Flavia Curvelo Magdaniel tijdens een presentatie over ervaringen uit het buitenland. Peter Timmermans gaf een presentatie over campussen en de toegevoegde waarde van innovatie ten opzicht van andere concepten voor de regionale economie. De ochtend werd afgesloten met een debat, uitstekend geleid door Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut. In het debat moesten de deelnemers stelling nemen en elkaar overtuigen. Winnaar van het debat was Wim Bens.

’s Middags was er de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen, zoals Ruimtelijke Inrichting, Positionering & Marketing en Investeren, exploitatie en beheer. Dit waren stuk voor stuk interessant workshops waarin er veel ruimte was voor interactie en gesprek. De dag werd afgesloten met een presentatie van James Speck en Richard Wheeler van Kent Science Park. Zij gaven een goed beeld van het exploiteren van Science Parks en business develoment in het Verenigd Koninkrijk, waarbij ze duidelijk maakten dat het heel goed mogelijk is om zulke concepten commercieel te exploiteren.

 

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor bezit van pedohandboeken

Vanaf  1 juli 2023 is het verboden om in bezit te zijn van materiaal waarin …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *