Veiligheid in de organisatie: belangrijkste plannen voor 2020

Zojuist is de miljoenennota en rijksbegroting bekend gemaakt. Onderstaand staan de belangrijkste plannen op het gebied van Veiligheid in de organisatie op een rij:

Cyberveiligheid in Nederland

Nederland besteedt extra aandacht aan cyberveiligheid. Het doel van het kabinet is om uiterlijk in 2020 de eerste cybersancties op te leggen aan personen die zich schuldig maken aan cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan de recente poging om de organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Deze sancties zijn er gekomen op Nederlands initiatief. Daarnaast werkt het kabinet in 2020 aan nieuwe internationale afspraken over wapenbeheersing. Dit na het opzeggen van het INF-kernwapenverdrag door de Verenigde Staten.

Betere digitale dienstverlening door de overheid

Het kabinet wil dat de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken is. En dat de diensten van de overheid goed aansluiten op wat mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld:

Mensen moeten hun eigen persoonsgegevens makkelijker digitaal kunnen delen met andere organisaties buiten de overheid. Bijvoorbeeld inkomensgegevens die de Belastingdienst heeft naar een bank doorsturen voor een hypotheek. Het programma Regie op Gegevens krijgt in 2020 € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van goede spelregels hiervoor. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het delen makkelijk is en de privacy beschermd is.

Voor mensen die niet digitaal willen of kunnen communiceren met de overheid komen er bijvoorbeeld de volgende oplossingen:

  • In 2020 trekt het kabinet € 8,4 miljoen uit om het makkelijker te maken iemand anders te machtigen. Dat betekent dat die persoon toestemming krijgt om de overheidszaken van een ander te regelen.
  • Er komen volgend jaar nog meer Informatiepunten Digitale Overheid bij. Mensen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld zorg, huurtoeslag, DigiD of het betalen van verkeersboetes. In 2020 is hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2019 werden er al 15 van zulke adviespunten geopend. Ook via de Alliantie Digitaal Samenleven werken overheden en bedrijven samen om Nederland digitaal vaardiger te maken.

IT-beheer en informatiebeveiliging Rijksoverheid

Er gaat in 2020 € 2,8 miljoen extra naar ICT-beheer bij de Rijksoverheid. Het kabinet wil hiermee een betere informatiebeveiliging bereiken. En het Rijks-ICT-dashboard verbeteren. Dat is een website waarop informatie over alle grote ICT-projecten van het Rijk te vinden is.

Investeren in Defensiepersoneel

Defensie heeft al een aantal jaar een structureel tekort aan medewerkers. Door de uitbreiding van het aantal functies heeft Defensie inmiddels ruim 8.000 vacatures. Daarom blijft Defensie zich in 2020 inzetten om meer personeel te werven. Als het nodig is werkt Defensie hiervoor samen met andere organisaties of bedrijven.

In 2020 gaat het Defensiepersoneel meer merken van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord. Zo gaan onder andere de vaartoelage en oefentoelage met 20% omhoog. Ook zaken als pensioen, loopbaanontwikkeling en een betere balans tussen werk en privé gaan er vanaf 2020 op vooruit.

Voldoende medewerkers in de zorg

In 2020 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit om mensen in de zorg op te leiden. En om te zorgen dat professionals in de zorg blijven werken. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Zo intensiveert het kabinet het programma ‘Werken in de zorg’.

De juiste zorg op de juiste plek

Huisartsen en de wijkverpleging krijgen in 2020 € 100 miljoen extra om meer zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget voor huisartsen komt daarmee in 2020 uit op (een geraamde) € 3,2 miljard. Voor de wijkverpleging is het totale budget geraamd op rond de € 4,1 miljard.

Zorg vlakbij huis en thuis (huisarts, wijkverpleegkundige, beeldbellen) is prettig voor mensen. En kan voorkomen dat mensen uiteindelijk meer (en duurdere) zorg nodig hebben. Zorg in de buurt kan bijdragen aan beheersing van de zorgkosten en de premie die mensen moeten betalen. De reële uitgaven in de ziekenhuiszorg mogen in 2020 met maximaal 0,6% toenemen. In de geestelijke gezondheidszorg is dat maximaal 1,1%.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/

Meer weten?

  • Tijdens de opleiding Information Security Officer leer je het informatiebeveiligingsbeheer op een juiste en efficiënte wijze in te richten om cybersecuritydreigingen, verspreiding van fake nieuws en verlies van competitiviteit tegenover o.a. de VS, India en China te minimaliseren.
  • Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management en hoe je mogelijke dreigingen voor jouw organisatie in kaart brengt zodat je jouw organisatie kunt beschermen tegen o.a. terrorisme, ongewenste bezoekers en criminelen.
  • Tijdens het e-Identity congres hoor je de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteitsmanagement binnen Nederland. Niet alleen de overheid, maar ook experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven delen hun visie om je een beeld te geven van de complete sector.
  • In de opleiding Safety Manager leer je veiligheidsrisico’s te signaleren, inventariseren en evalueren. Je leert hoe je voldoet aan arbowetgeving en een veilige en gezonde werkomgeving voor jouw werknemers creëert.
  • In de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de Zorg leer je hoe jij het kwaliteitssysteem in jouw organisatie kunt borgen zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen. Op weg naar veilige en betere zorg!

Over Liz de Bie

Nederland veilig maken doe je samen. Voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseer ik congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen voor en met veiligheidsprofessionals werkzaam bij de overheid en het bedrijfsleven met als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ik organiseer events over trends en actuele ontwikkelingen op het terrein van veiligheid. Meer informatie over het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en het opleidingsaanbod is te vinden op www.sbo.nl/veiligheid

Bekijk ook

De coronapas en onze grondrechten

Door expert prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *